20.ročník jarmoku je už minulosťou.

20.ročník jarmoku je už minulosťou.

Pečovskonovoveský jarmok napísal už svoju 20-tu kapitolu a vedenie obce pri príležitosti tohto výročia pripravilo pre návštevníkov viacero noviniek.

V predvečer jarmoku sa už tradične konal koncert na miestnom amfiteátri a o kultúrny program sa postarala Ľudová Hudba Stanislava Baláža a kapela AMC Trio. Už tretí rok po sebe bol súčasťou program aj domáci hudobník, čo len ukazuje, že aj Pečovská Nová Ves je liaheň hudobných talentov. Starosta obce PhDr. Jaroslav Dujava ocenil  Cenou starostu obce Lýdiu Karaffovú za neúnavnú činnosť v miestnej organizácii Červeného kríža a Teréziu Bočkaiovú, dlhoročnú matrikárku obce.

Sobota sa začala omšou v kostole sv. Ondreja, ktorá bola  spojená s poďakovaním za úrodu. Po nej sa slávnostný sprievod vybral k amfiteátru kde bolo slávnostné otvorenie jarmoku. Jarmok otvorila tohtoročná novinka, vystúpenie šermiarov, ktorí zviedli súboj o kľúče od obce. Okrem tohto súboja si šermiari pripravili aj program pre deti v ktorom sa zápasilo o ruku spanilej princeznej.

Ďalšou tohtoročnou novinkou bola ukážka kováčskeho remesla, kováč priamo pred zrakom návštevníkov vyrábal podkovu, ktorou následne podkul koníka. Aspoň čiastočne sa tak priblížilo remeslo, ktoré bolo v minulosťou bežnou súčasťou života na dedine.

Návštevníci obdivovali  aj ďalšie práce zručných majstrov a samozrejme k jarmoku patrí dobré jedlo. V Babinej kuchni bola na ochutnávku pripravená obľúbená mačanka, kapustnica alebo kysnuté koláče.

Jarmok však nebol iba o zábave ale aj o pomoci druhým ľuďom v podobe jarmočnej kvapky krvi, večer patril tombole a jarmočnej zábave.

Jarmok sa prvýkrát presunul z Kostolnej ulice do areálu školy. Cieľom organizátorov bolo vytvoriť jedno miesto, kde to žije remeslami, hudbou a dobrým jedlo, nakoľko sa po minulé roky kultúrny program konal na amfiteátri ale ukážka remesiel bola na Kostolnej ulici.

Ukončením jarmoku sa automaticky začínajú prípravy na ďalší ročník s cieľom pokračovať v  zvyšovaní úrovne a návštevnosti podujatia.

DSC_0344