pecat_rozvoja_obce_2016_4cm
Vitajte na oficiálnej stránke obce
Pečovská Nová Ves

(1248 - 2018) 770 rokov prvej písomnej zmienky o obci

Pečovská Nová Ves

Aktuálne správy

A A A

Dedičstvo starých mám bez hraníc
Dedičstvo starých mám bez hraníc
| Slavomír Karabinoš

Racionálna spolupráca na rôznych úrovniach opäť slávi úspech. Tentokrát sa šance chytil starosta obce, predsedníčka miestnej organizácie Únie žien Slovenska, ktorí si na pomoc prizvali družobného partnera našej obce Miasto i gminu Sieniawa. Výsledkom bol medzinárodný projekt s názvom „Dedičstvo starých mám bez hraníc“. Obec Pečovská Nová Ves nie len že podala, ale po formálnych a kvalitatívnych kontrolách projektu aj uspela so žiadosťou

Bezbariérový vstup do budovy základnej školy
Bezbariérový vstup do budovy základnej školy
| Slavomír Karabinoš

Po tom, čo obec zabezpečila projektovú dokumentáciu a úspešne prešla povoľovacím konaním, vďaka dotácii z Úradu vlády SR dňa 16.4.2018 začíname s výstavbou bezbariérového vstupu a rekonštrukciou hlavného vchodu do základnej školy. Vybudovaním prostredia bez bariér v našej škole obec podáva pomocnú ruku riešeniu otázky mobility ľudí s pohybovým handicapom. Elimináciou bariér sledujeme cestu k nediskriminácií. Idea debariérizácie školy je bezprostredne naviazaná na obcou podaný projekt  „ZŠ

24.ročník Prvomájového behu zdravia
24.ročník Prvomájového behu zdravia
| Slavomír Karabinoš

Prvomájový beh zdravia 2018 – propozície  

Sanácia havarijných stavov v obci pokračuje.
Sanácia havarijných stavov v obci pokračuje.
| Slavomír Karabinoš

Vedenie obce aktívne pracuje na sanácií havarijných stavov v obci. Po tom, čo sa starostovi obce podarilo získať dotáciu z Úradu vlády SR v objeme 12 000.- Eur,  obec v roku 2018 svojpomocne sanuje múr na ul. Školskej pred budovou ZŠ s MŠ v dĺžke cca. 170 m a nanovo ho vybuduje z okrasných tvárnic v štýle pokračujúcej línie ul. Mlynskej

Bezpečnosť chodcov v Pečovskej Novej Vsi sa výrazne zvýši!
Bezpečnosť chodcov v Pečovskej Novej Vsi sa výrazne zvýši!
| Slavomír Karabinoš

V Pečovskej Novej Vsi v dohľadnej dobe zrekonštruujeme a nasvietime šesť priechodov pre chodcov. Tie majú po rokoch pasivity zvýšiť bezpečnosť chodcov pri prechádzaní cez cestu I/68. Vedenie a poslanecký zbor obce tak reagujú na nezadržateľne rastúcu intenzitu dopravy v regióne. Projekt s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechodoch pre chodcov na ceste I/68“ ráta s úpravou existujúcich vstupov na priechody ako bezbariérových, samostatným osvetlením priechodov

Prajeme príjemné prežitie sviatkov veľkej noci.
Obec získala 200.000 eur na rozšírenie vodovodu!
Obec získala 200.000 eur na rozšírenie vodovodu!
| Slavomír Karabinoš

Dôkladná príprava obce v investičnej oblasti jej rozvoja z minulých troch rokov opäť slávi úspech. Po tom, čo obec Pečovská Nová Ves v novembri 2017 úspešne zavŕšila proces povoľovacieho konania na rozšírenie kanalizácie a vodovodu na ul. Jabloňová, Na Pečovec, Mlynská, Ľutínska, Záhradná a Kostolná, sa tentokrát podarilo vedeniu obce v rekordne krátkom čase získať finančné prostriedky na rozšírenie vodovodu na  ul. Jabloňová, Na Pečovec, Mlynská

Ďalšia podporená investícia do zvyšovania kvality života občanov .
Ďalšia podporená investícia do zvyšovania kvality života občanov .
| Slavomír Karabinoš

Po tom, čo obec Pečovská Nová Ves v novembri 2017 úspešne zavŕšila proces povoľovacieho konania na rozšírenie kanalizácie a vodovodu na ul. Jabloňová, Na Pečovec, Mlynská, Ľutínska, Záhradná a Kostolná, sa podarilo vedeniu obce v rekordne krátkom čase v spolupráci so správcovskou organizáciou dostať do investičného plánu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice na rok 2018 realizáciu stavby „Rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie v Pečovskej Novej Vsi, ul.

Pozývame všetky ženy na oslavy sviatku MDŽ
Obec hospodári s rekordným prebytkom!
Obec hospodári s rekordným prebytkom!
| Slavomír Karabinoš

Obec Pečovská Nová Ves hospodárila  v roku 2017 s rekordným prebytkom 224.130 eur, čo svedčí o výbornej finančnej kondícii obce. Koncepcia hospodárenia založená na zodpovednom a striedmom míňaní prináša svoje ovocie v podobe finančnej rezervy aká tu v minulosti nebola. Dobrý hospodársky výsledok však nie je tvorený na úkor škrtania investícii, práve naopak. Maximálne množstvo investičných akcií vykonáva obec svojpomocne, čo šetrí

Ďalšia investícia do modernizácie hasičskej zbrojnice!
Ďalšia investícia do modernizácie hasičskej zbrojnice!
| Slavomír Karabinoš

Po tom, čo obec Pečovská Nová Ves zabezpečila v roku 2015 pre svojich dobrovoľných hasičov generálnu výmenu techniky v jej viac ako 100 ročnej existencii získaním  plnou technikou vybaveného hasičského motorového vozidla typu IVECO v hodnote 127000,- Eur a protipovodňového vozíka s technikou v hodnote cca. 14 000.- eur vďaka dotácii Ministerstva vnútra SR a v roku 2016 po rokoch užívania  skolaudovala  prevádzkovú budovu obecného úradu (hasičskú

Verejná schôdza s občanmi zhodnotí dianie v obci