pecat_rozvoja_obce_2016_4cm
Vitajte na oficiálnej stránke obce
Pečovská Nová Ves

(1248 - 2018) 770 rokov prvej písomnej zmienky o obci

Pečovská Nová Ves

Aktuálne správy

A A A

Interaktívny workshop v Sieniawe
Interaktívny workshop v Sieniawe
| Slavomír Karabinoš

Projekt slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce s názvom „Dedičstvo starých mám bez hraníc“ naberá na obrátkach. Po úvodnom predstavení projektu na pôde vedúceho partnera – obce Pečovská Nová Ves v auguste 2018 sa „aktívne ženy“ zo ZO Únie žien Slovenska v Pečovskej Novej Vsi predstavili u poľského partnera v miaste i gmine Sieniawa v dňoch 15. a 16.9.2018.             V miestnej časti Dybkow sa dňa 15.9.2018 uskutočnil interaktívny workshop, na

Schválená dotácia na ďalšiu investičnú akciu v obci Pečovská Nová Ves, tentokrát na cyklochodník EuroVelo 11.
Schválená dotácia na ďalšiu investičnú akciu v obci Pečovská Nová Ves, tentokrát na cyklochodník EuroVelo 11.
| Slavomír Karabinoš

Obec Pečovská Nová Ves v uplynulých dňoch uspela s ďalšou z podaných žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov. Tentokrát jej bola schválená dotácia na projekt výstavby cyklotrasy s názvom „EuroVelo 11 v Prešovskom kraji, úsek Veľký Šariš – Pečovská Nová Ves, k. ú. Pečovská Nová Ves“  vo výške  723.592,14 Eur. Sny z minulosti v podobe  štúdií trás cyklotrasy dostali nie len podobu reálne vypracovanej projektovej dokumentácie, ale

Pečovská Nová Ves má novú publikáciu o dejinách obce
Pečovská Nová Ves má novú publikáciu o dejinách obce
| Slavomír Karabinoš

Obec Pečovská Nová Ves vydala v rámci osláv 770.výročia prvej písomnej zmienky o obci novú publikáciu o svojich dejinách s názvom „Pečovská Nová Ves – Potulky dejinami.“ Aj keď je Pečovská Nová Ves mimoriadne bohatá na historické pamiatky, vlastné dejiny mala doposiaľ zmapované len v malom rozsahu. Doteraz jediná publikácia, ktorá o obci vyšla je z roku 1998, jej autorom je Martin Pado a nesie názov „Pečovská Nová

Pozrite si podrobný program jarmoku
Pečovskonovoveský jarmok-prihláška pre remeselníkov
Pečovskonovoveský jarmok-prihláška pre remeselníkov
| Slavomír Karabinoš

Obec Pečovská Nová Ves organizuje dňa 25. augusta 2018  21. ročník Pečovskonovoveského jarmoku V záujme prezentovať Vašu šikovnosť a zručnosť a zachovať pôvodnú remeselnícku tradíciu Vás srdečne pozývame na náš jarmok, ktorý sa bude konať dňa 25.8.2018 – v sobotu od 8.00  hod. do 17.00 hod. Podmienky účasti: svoju účasť potvrďte zaslaním vyplnenej návratky na adresu OcÚ, najneskôr do 20. augusta 2018 ďalšie informácie

Dotácia pomôže zatepliť prevádzkovú budovu OcÚ vrátane hasičskej zbrojnice, archívu a skladu CO.
Dotácia pomôže zatepliť prevádzkovú budovu OcÚ vrátane hasičskej zbrojnice, archívu a skladu CO.
| Slavomír Karabinoš

V týchto dňoch obec získala dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 89 000 Eur na znižovanie energetickej náročnosti verejnej budovy vo vlastníctve obce,  konkrétne Obecného úradu – prevádzkovej budovy na ul. Na Pečovec č. 802 v Pečovskej Novej Vsi. Projekt mimo iného ráta s izoláciou stropu, kompletným zateplením plášťa budovy certifikovaným systémom s tepelným izolantom v hrúbke 15 cm, výmenou klampiarských konštrukcií za lakoplastové a výmenou

Obec získala športové náradie za viac ako 4.000 eur.
Obec získala športové náradie za viac ako 4.000 eur.
| Slavomír Karabinoš

Národné športové centrum, v ktorého kompetencii je aj materiálno-technické zabezpečenie športu v SR a spolupráca so školami zabezpečilo pre vybrané školy športové náradia, ktoré poskytne mládeži ďalšie možnosti na aktívne trávenie voľného času a zároveň spestrí aktivity počas hodín telocviku. Medzi vybranými školami je aj ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi, ktorá získala nové náradia na základe darovacej zmluvy medzi Národným

V obci pribudne ďalšie detské ihrisko.
V obci pribudne ďalšie detské ihrisko.
| Slavomír Karabinoš

Obec Pečovská Nová Ves uspela s ďalším podaným projektom. Od Úradu vlády SR tentokrát získala v rámci výzvy na podporu rozvoja športu na rok 2018 sumu 10 000,- EUR. Podporený projekt “Pre radosť detí z pohybu” ráta s výstavbou uceleného komplexu verejne prístupného bezúdržbového detského ihriska v obci Pečovská Nová Ves na ul. Školskej, pozostávajúceho z certifikovaných detských prvkov – zariadení, povrchov detských ihrísk,

Oslávte Deň detí so Zahrajkom!
Pozývame na Deň matiek
Ďalšia podporená investičná aktivita obce do znižovania prevádzkových nákladov verejných budov v Pečovskej Novej Vsi
Ďalšia podporená investičná aktivita obce do znižovania prevádzkových nákladov verejných budov v Pečovskej Novej Vsi
| Slavomír Karabinoš

Aktivity vedenia obce zamerané na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov vo vlastníctve obce priniesli svoje ovocie. Obec Pečovská Nová Ves uspela s ďalšou žiadosťou o dotáciu. Tentokrát získala od Slovenskej investičnej a energetickej agentúry ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Kvalita životného prostredia dotáciu vo výške 91.655,83 Eur na realizáciu projektu “Zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy – Prevádzkovo

Dedičstvo starých mám bez hraníc
Dedičstvo starých mám bez hraníc
| Slavomír Karabinoš

Racionálna spolupráca na rôznych úrovniach opäť slávi úspech. Tentokrát sa šance chytil starosta obce, predsedníčka miestnej organizácie Únie žien Slovenska, ktorí si na pomoc prizvali družobného partnera našej obce Miasto i gminu Sieniawa. Výsledkom bol medzinárodný projekt s názvom „Dedičstvo starých mám bez hraníc“. Obec Pečovská Nová Ves nie len že podala, ale po formálnych a kvalitatívnych kontrolách projektu aj uspela so žiadosťou