pecat_rozvoja_obce_2016_4cm
Vitajte na oficiálnej stránke obce
Pečovská Nová Ves

(1248 - 2018) 770 rokov prvej písomnej zmienky o obci

Pečovská Nová Ves

Aktuálne správy

A A A

Pozrite si podrobný program jarmoku
Pečovskonovoveský jarmok-prihláška pre remeselníkov
Pečovskonovoveský jarmok-prihláška pre remeselníkov
| Slavomír Karabinoš

Obec Pečovská Nová Ves organizuje dňa 25. augusta 2018  21. ročník Pečovskonovoveského jarmoku V záujme prezentovať Vašu šikovnosť a zručnosť a zachovať pôvodnú remeselnícku tradíciu Vás srdečne pozývame na náš jarmok, ktorý sa bude konať dňa 25.8.2018 – v sobotu od 8.00  hod. do 17.00 hod. Podmienky účasti: svoju účasť potvrďte zaslaním vyplnenej návratky na adresu OcÚ, najneskôr do 20. augusta 2018 ďalšie informácie

Dotácia pomôže zatepliť prevádzkovú budovu OcÚ vrátane hasičskej zbrojnice, archívu a skladu CO.
Dotácia pomôže zatepliť prevádzkovú budovu OcÚ vrátane hasičskej zbrojnice, archívu a skladu CO.
| Slavomír Karabinoš

V týchto dňoch obec získala dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 89 000 Eur na znižovanie energetickej náročnosti verejnej budovy vo vlastníctve obce,  konkrétne Obecného úradu – prevádzkovej budovy na ul. Na Pečovec č. 802 v Pečovskej Novej Vsi. Projekt mimo iného ráta s izoláciou stropu, kompletným zateplením plášťa budovy certifikovaným systémom s tepelným izolantom v hrúbke 15 cm, výmenou klampiarských konštrukcií za lakoplastové a výmenou

Obec získala športové náradie za viac ako 4.000 eur.
Obec získala športové náradie za viac ako 4.000 eur.
| Slavomír Karabinoš

Národné športové centrum, v ktorého kompetencii je aj materiálno-technické zabezpečenie športu v SR a spolupráca so školami zabezpečilo pre vybrané školy športové náradia, ktoré poskytne mládeži ďalšie možnosti na aktívne trávenie voľného času a zároveň spestrí aktivity počas hodín telocviku. Medzi vybranými školami je aj ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi, ktorá získala nové náradia na základe darovacej zmluvy medzi Národným

V obci pribudne ďalšie detské ihrisko.
V obci pribudne ďalšie detské ihrisko.
| Slavomír Karabinoš

Obec Pečovská Nová Ves uspela s ďalším podaným projektom. Od Úradu vlády SR tentokrát získala v rámci výzvy na podporu rozvoja športu na rok 2018 sumu 10 000,- EUR. Podporený projekt “Pre radosť detí z pohybu” ráta s výstavbou uceleného komplexu verejne prístupného bezúdržbového detského ihriska v obci Pečovská Nová Ves na ul. Školskej, pozostávajúceho z certifikovaných detských prvkov – zariadení, povrchov detských ihrísk,

Oslávte Deň detí so Zahrajkom!
Pozývame na Deň matiek
Ďalšia podporená investičná aktivita obce do znižovania prevádzkových nákladov verejných budov v Pečovskej Novej Vsi
Ďalšia podporená investičná aktivita obce do znižovania prevádzkových nákladov verejných budov v Pečovskej Novej Vsi
| Slavomír Karabinoš

Aktivity vedenia obce zamerané na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov vo vlastníctve obce priniesli svoje ovocie. Obec Pečovská Nová Ves uspela s ďalšou žiadosťou o dotáciu. Tentokrát získala od Slovenskej investičnej a energetickej agentúry ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Kvalita životného prostredia dotáciu vo výške 91.655,83 Eur na realizáciu projektu “Zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy – Prevádzkovo

Dedičstvo starých mám bez hraníc
Dedičstvo starých mám bez hraníc
| Slavomír Karabinoš

Racionálna spolupráca na rôznych úrovniach opäť slávi úspech. Tentokrát sa šance chytil starosta obce, predsedníčka miestnej organizácie Únie žien Slovenska, ktorí si na pomoc prizvali družobného partnera našej obce Miasto i gminu Sieniawa. Výsledkom bol medzinárodný projekt s názvom „Dedičstvo starých mám bez hraníc“. Obec Pečovská Nová Ves nie len že podala, ale po formálnych a kvalitatívnych kontrolách projektu aj uspela so žiadosťou

Bezbariérový vstup do budovy základnej školy
Bezbariérový vstup do budovy základnej školy
| Slavomír Karabinoš

Po tom, čo obec zabezpečila projektovú dokumentáciu a úspešne prešla povoľovacím konaním, vďaka dotácii z Úradu vlády SR dňa 16.4.2018 začíname s výstavbou bezbariérového vstupu a rekonštrukciou hlavného vchodu do základnej školy. Vybudovaním prostredia bez bariér v našej škole obec podáva pomocnú ruku riešeniu otázky mobility ľudí s pohybovým handicapom. Elimináciou bariér sledujeme cestu k nediskriminácií. Idea debariérizácie školy je bezprostredne naviazaná na obcou podaný projekt  „ZŠ

24.ročník Prvomájového behu zdravia
24.ročník Prvomájového behu zdravia
| Slavomír Karabinoš

Prvomájový beh zdravia 2018 – propozície Výsledková listina – Pečovskonovoveský šľapák 2018  

Sanácia havarijných stavov v obci pokračuje.
Sanácia havarijných stavov v obci pokračuje.
| Slavomír Karabinoš

Vedenie obce aktívne pracuje na sanácií havarijných stavov v obci. Po tom, čo sa starostovi obce podarilo získať dotáciu z Úradu vlády SR v objeme 12 000.- Eur,  obec v roku 2018 svojpomocne sanuje múr na ul. Školskej pred budovou ZŠ s MŠ v dĺžke cca. 170 m a nanovo ho vybuduje z okrasných tvárnic v štýle pokračujúcej línie ul. Mlynskej