pecat_rozvoja_obce_2016_4cm
Vitajte na oficiálnej stránke obce
Pečovská Nová Ves

(1248 - 2018) 770 rokov prvej písomnej zmienky o obci

Pečovská Nová Ves

Aktuálne správy

A A A

Oslávte Deň detí so Zahrajkom!
Pozývame na Deň matiek
Ďalšia podporená investičná aktivita obce do znižovania prevádzkových nákladov verejných budov v Pečovskej Novej Vsi
Ďalšia podporená investičná aktivita obce do znižovania prevádzkových nákladov verejných budov v Pečovskej Novej Vsi
| Slavomír Karabinoš

Aktivity vedenia obce zamerané na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov vo vlastníctve obce priniesli svoje ovocie. Obec Pečovská Nová Ves uspela s ďalšou žiadosťou o dotáciu. Tentokrát získala od Slovenskej investičnej a energetickej agentúry ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Kvalita životného prostredia dotáciu vo výške 91.655,83 Eur na realizáciu projektu “Zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy – Prevádzkovo

Dedičstvo starých mám bez hraníc
Dedičstvo starých mám bez hraníc
| Slavomír Karabinoš

Racionálna spolupráca na rôznych úrovniach opäť slávi úspech. Tentokrát sa šance chytil starosta obce, predsedníčka miestnej organizácie Únie žien Slovenska, ktorí si na pomoc prizvali družobného partnera našej obce Miasto i gminu Sieniawa. Výsledkom bol medzinárodný projekt s názvom „Dedičstvo starých mám bez hraníc“. Obec Pečovská Nová Ves nie len že podala, ale po formálnych a kvalitatívnych kontrolách projektu aj uspela so žiadosťou

Bezbariérový vstup do budovy základnej školy
Bezbariérový vstup do budovy základnej školy
| Slavomír Karabinoš

Po tom, čo obec zabezpečila projektovú dokumentáciu a úspešne prešla povoľovacím konaním, vďaka dotácii z Úradu vlády SR dňa 16.4.2018 začíname s výstavbou bezbariérového vstupu a rekonštrukciou hlavného vchodu do základnej školy. Vybudovaním prostredia bez bariér v našej škole obec podáva pomocnú ruku riešeniu otázky mobility ľudí s pohybovým handicapom. Elimináciou bariér sledujeme cestu k nediskriminácií. Idea debariérizácie školy je bezprostredne naviazaná na obcou podaný projekt  „ZŠ

24.ročník Prvomájového behu zdravia
24.ročník Prvomájového behu zdravia
| Slavomír Karabinoš

Prvomájový beh zdravia 2018 – propozície Výsledková listina – Pečovskonovoveský šľapák 2018  

Sanácia havarijných stavov v obci pokračuje.
Sanácia havarijných stavov v obci pokračuje.
| Slavomír Karabinoš

Vedenie obce aktívne pracuje na sanácií havarijných stavov v obci. Po tom, čo sa starostovi obce podarilo získať dotáciu z Úradu vlády SR v objeme 12 000.- Eur,  obec v roku 2018 svojpomocne sanuje múr na ul. Školskej pred budovou ZŠ s MŠ v dĺžke cca. 170 m a nanovo ho vybuduje z okrasných tvárnic v štýle pokračujúcej línie ul. Mlynskej

Bezpečnosť chodcov v Pečovskej Novej Vsi sa výrazne zvýši!
Bezpečnosť chodcov v Pečovskej Novej Vsi sa výrazne zvýši!
| Slavomír Karabinoš

V Pečovskej Novej Vsi v dohľadnej dobe zrekonštruujeme a nasvietime šesť priechodov pre chodcov. Tie majú po rokoch pasivity zvýšiť bezpečnosť chodcov pri prechádzaní cez cestu I/68. Vedenie a poslanecký zbor obce tak reagujú na nezadržateľne rastúcu intenzitu dopravy v regióne. Projekt s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechodoch pre chodcov na ceste I/68“ ráta s úpravou existujúcich vstupov na priechody ako bezbariérových, samostatným osvetlením priechodov

Prajeme príjemné prežitie sviatkov veľkej noci.
Obec získala 200.000 eur na rozšírenie vodovodu!
Obec získala 200.000 eur na rozšírenie vodovodu!
| Slavomír Karabinoš

Dôkladná príprava obce v investičnej oblasti jej rozvoja z minulých troch rokov opäť slávi úspech. Po tom, čo obec Pečovská Nová Ves v novembri 2017 úspešne zavŕšila proces povoľovacieho konania na rozšírenie kanalizácie a vodovodu na ul. Jabloňová, Na Pečovec, Mlynská, Ľutínska, Záhradná a Kostolná, sa tentokrát podarilo vedeniu obce v rekordne krátkom čase získať finančné prostriedky na rozšírenie vodovodu na  ul. Jabloňová, Na Pečovec, Mlynská

Ďalšia podporená investícia do zvyšovania kvality života občanov .
Ďalšia podporená investícia do zvyšovania kvality života občanov .
| Slavomír Karabinoš

Po tom, čo obec Pečovská Nová Ves v novembri 2017 úspešne zavŕšila proces povoľovacieho konania na rozšírenie kanalizácie a vodovodu na ul. Jabloňová, Na Pečovec, Mlynská, Ľutínska, Záhradná a Kostolná, sa podarilo vedeniu obce v rekordne krátkom čase v spolupráci so správcovskou organizáciou dostať do investičného plánu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice na rok 2018 realizáciu stavby „Rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie v Pečovskej Novej Vsi, ul.

Pozývame všetky ženy na oslavy sviatku MDŽ