Aktuality

 • Aktuality

  Pečovskonovoveský jarmok-prihláška pre remeselníkov

  Obec Pečovská Nová Ves organizuje dňa 25. augusta 2018  21. ročník Pečovskonovoveského jarmoku V záujme prezentovať Vašu šikovnosť a zručnosť a zachovať...

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  Dotácia pomôže zatepliť prevádzkovú budovu OcÚ vrátane hasičskej zbrojnice, archívu a skladu CO.

  V týchto dňoch obec získala dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 89 000 Eur na znižovanie energetickej náročnosti verejnej budovy vo vlastníctve...

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  Obec získala športové náradie za viac ako 4.000 eur.

  Národné športové centrum, v ktorého kompetencii je aj materiálno-technické zabezpečenie športu v SR a spolupráca so školami zabezpečilo pre vybrané školy...

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  V obci pribudne ďalšie detské ihrisko.

  Obec Pečovská Nová Ves uspela s ďalším podaným projektom. Od Úradu vlády SR tentokrát získala v rámci výzvy na...

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  Oslávte Deň detí so Zahrajkom!

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  Pozývame na Deň matiek

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  Ďalšia podporená investičná aktivita obce do znižovania prevádzkových nákladov verejných budov v Pečovskej Novej Vsi

  Aktivity vedenia obce zamerané na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov vo vlastníctve obce priniesli svoje ovocie. Obec Pečovská Nová Ves...

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  Dedičstvo starých mám bez hraníc

  Racionálna spolupráca na rôznych úrovniach opäť slávi úspech. Tentokrát sa šance chytil starosta obce, predsedníčka miestnej organizácie Únie žien...

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  Bezbariérový vstup do budovy základnej školy

  Po tom, čo obec zabezpečila projektovú dokumentáciu a úspešne prešla povoľovacím konaním, vďaka dotácii z Úradu vlády SR dňa 16.4.2018 začíname...

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  24.ročník Prvomájového behu zdravia

  Prvomájový beh zdravia 2018 – propozície Výsledková listina – Pečovskonovoveský šľapák 2018  

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  Sanácia havarijných stavov v obci pokračuje.

  Vedenie obce aktívne pracuje na sanácií havarijných stavov v obci. Po tom, čo sa starostovi obce podarilo získať dotáciu...

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  Bezpečnosť chodcov v Pečovskej Novej Vsi sa výrazne zvýši!

  V Pečovskej Novej Vsi v dohľadnej dobe zrekonštruujeme a nasvietime šesť priechodov pre chodcov. Tie majú po rokoch pasivity zvýšiť bezpečnosť chodcov...

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  Prajeme príjemné prežitie sviatkov veľkej noci.

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  Obec získala 200.000 eur na rozšírenie vodovodu!

  Dôkladná príprava obce v investičnej oblasti jej rozvoja z minulých troch rokov opäť slávi úspech. Po tom, čo obec Pečovská Nová...

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  Ďalšia podporená investícia do zvyšovania kvality života občanov .

  Po tom, čo obec Pečovská Nová Ves v novembri 2017 úspešne zavŕšila proces povoľovacieho konania na rozšírenie kanalizácie a vodovodu na...

  | Slavomír Karabinoš