Aktuality

 • Aktuality

  Pozývame seniorov na podujatie: Október-mesiac úcty k starším

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  Pozývame na Jablučkové slávnosti

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  Interaktívny workshop v Sieniawe

  Projekt slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce s názvom „Dedičstvo starých mám bez hraníc“ naberá na obrátkach. Po úvodnom predstavení projektu na pôde...

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  Schválená dotácia na ďalšiu investičnú akciu v obci Pečovská Nová Ves, tentokrát na cyklochodník EuroVelo 11.

  Obec Pečovská Nová Ves v uplynulých dňoch uspela s ďalšou z podaných žiadosti o získanie nenávratných finančných prostriedkov. Tentokrát jej bola schválená dotácia...

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  Pečovská Nová Ves má novú publikáciu o dejinách obce

  Obec Pečovská Nová Ves vydala v rámci osláv 770.výročia prvej písomnej zmienky o obci novú publikáciu o svojich dejinách s názvom „Pečovská Nová...

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  Pozrite si podrobný program jarmoku

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  Pečovskonovoveský jarmok-prihláška pre remeselníkov

  Obec Pečovská Nová Ves organizuje dňa 25. augusta 2018  21. ročník Pečovskonovoveského jarmoku V záujme prezentovať Vašu šikovnosť a zručnosť a zachovať...

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  Dotácia pomôže zatepliť prevádzkovú budovu OcÚ vrátane hasičskej zbrojnice, archívu a skladu CO.

  V týchto dňoch obec získala dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 89 000 Eur na znižovanie energetickej náročnosti verejnej budovy vo vlastníctve...

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  Obec získala športové náradie za viac ako 4.000 eur.

  Národné športové centrum, v ktorého kompetencii je aj materiálno-technické zabezpečenie športu v SR a spolupráca so školami zabezpečilo pre vybrané školy...

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  V obci pribudne ďalšie detské ihrisko.

  Obec Pečovská Nová Ves uspela s ďalším podaným projektom. Od Úradu vlády SR tentokrát získala v rámci výzvy na...

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  Oslávte Deň detí so Zahrajkom!

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  Pozývame na Deň matiek

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  Ďalšia podporená investičná aktivita obce do znižovania prevádzkových nákladov verejných budov v Pečovskej Novej Vsi

  Aktivity vedenia obce zamerané na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov vo vlastníctve obce priniesli svoje ovocie. Obec Pečovská Nová Ves...

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  Dedičstvo starých mám bez hraníc

  Racionálna spolupráca na rôznych úrovniach opäť slávi úspech. Tentokrát sa šance chytil starosta obce, predsedníčka miestnej organizácie Únie žien...

  | Slavomír Karabinoš
 • Aktuality

  Bezbariérový vstup do budovy základnej školy

  Po tom, čo obec zabezpečila projektovú dokumentáciu a úspešne prešla povoľovacím konaním, vďaka dotácii z Úradu vlády SR dňa 16.4.2018 začíname...

  | Slavomír Karabinoš