Antigénové testovanie 06.02. a 07.02.

Antigénové testovanie 06.02. a 07.02.

Obec, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou v Pečovskej Novej Vsi, pripravila na víkend (6.2. a 7.2.) odberové miesto na testovanie pre:
– rodičov detí materských škôl,
– rodičov žiakov 1. stupňa základnej školy,
– rodičov žiakov špeciálnych škôl,
– študentov posledných ročníkov stredných škôl,
– zamestnancov základných škôl, materských škôl a stredných škôl,
– dalších občanov, ktorí potrebujú absolvovať test.

Antigénové testovanie sa uskutoční počas oboch dni v čase od 9:30 do 18:00. Odberné miesto je situované na ploche za obecným úradom, ktoré už poznáte. V čase od 13:00 do 13:45 má testovací tím obedňajšiu prestávku. Posledný odber sa uskutočňuje polhodinu pred ukončením, resp. prerušením testovania. Na testovanie sa nie je potrebné registrovať.

Informácie o testovaní nájdete aj na webovej stránke obce, zároveň budú vyhlásené aj v rozhlase. Počas testovania sa môžete o čakacích dobách informovať na tel. čísle: 0919 409 858.

 

01

02