Bezpečnosť chodcov v Pečovskej Novej Vsi sa výrazne zvýši!

Bezpečnosť chodcov v Pečovskej Novej Vsi sa výrazne zvýši!

V Pečovskej Novej Vsi v dohľadnej dobe zrekonštruujeme a nasvietime šesť priechodov pre chodcov. Tie majú po rokoch pasivity zvýšiť bezpečnosť chodcov pri prechádzaní cez cestu I/68. Vedenie a poslanecký zbor obce tak reagujú na nezadržateľne rastúcu intenzitu dopravy v regióne.

Projekt s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechodoch pre chodcov na ceste I/68“ ráta s úpravou existujúcich vstupov na priechody ako bezbariérových, samostatným osvetlením priechodov a premiestnení dvoch priechodov pre chodcov na ul. Hlavnej v časti pred zdravotným strediskom a v lokalite prechodu na ul. Školskú. Súčasťou priechodov pre chodcov bude osadenie zvislého a vodorovného dopravného značenia. Rekonštrukcie sa dostane aj priechodom pre chodcov na ul. Hlavnej v časti ul. Na Hliník a Južná, na ul. Hlavnej pri zastávke SAD, na ul. Na Dujave pred predajňou Milk Agro a na ul. Na Dujave v časti ul. Na Trubalovec.

Projekt je v administratívnej rovine v štádiu pred ukončením povoľovacieho konania a vydania rozhodnutia na povolenie stavby a v časti realizácie finišujeme s  verejným obstarávaním materiálu. Po pozitívnych skúsenostiach z minulého obdobia aj tentokrát mienime projekt realizovať svojpomocne s využitím pracovného potenciálu dlhodobo nezamestnaných spoluobčanov v rámci ich aktivácie, čím znížime predpokladané investičné náklady stavby v sume 35 000.- Eur.