Bezplatný odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov 08.06.2021