Obec získala 200.000 eur na rozšírenie vodovodu!

Obec získala 200.000 eur na rozšírenie vodovodu!

Dôkladná príprava obce v investičnej oblasti jej rozvoja z minulých troch rokov opäť slávi úspech.

Po tom, čo obec Pečovská Nová Ves v novembri 2017 úspešne zavŕšila proces povoľovacieho konania na rozšírenie kanalizácie a vodovodu na ul. Jabloňová, Na Pečovec, Mlynská, Ľutínska, Záhradná a Kostolná, sa tentokrát podarilo vedeniu obce v rekordne krátkom čase získať finančné prostriedky na rozšírenie vodovodu na  ul. Jabloňová, Na Pečovec, Mlynská a Ľutinska.

Obec uspela so žiadosťou o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2018 v investičným objemom 200 000.- Eur. Pre občanov vlastniacich stavebné pozemky na uvedených uliciach je to dozaista potešujúca správa o to viac, že projekt musí byť zrealizovaný najneskôr do 31.10.2018.

Veríme, že investícia obce a štátu napomôže zvýšeniu kvality života v dotknutých lokalitách.