Ďalšia podporená investícia do zvyšovania kvality života občanov .

Ďalšia podporená investícia do zvyšovania kvality života občanov .

Po tom, čo obec Pečovská Nová Ves v novembri 2017 úspešne zavŕšila proces povoľovacieho konania na rozšírenie kanalizácie a vodovodu na ul. Jabloňová, Na Pečovec, Mlynská, Ľutínska, Záhradná a Kostolná, sa podarilo vedeniu obce v rekordne krátkom čase v spolupráci so správcovskou organizáciou dostať do investičného plánu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice na rok 2018 realizáciu stavby „Rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie v Pečovskej Novej Vsi, ul. Kostolná“ v investičnom objeme 94 410,37.- Eur.

Pre občanov bývajúcich na ul. Kostolnej v našej obci, ktorí dlhodobo evidujú problémy so zásobovaním vodou a odvádzaním splaškov máme potešujúcu správu, že realizácia projektu je konkrétne naplánovaná na obdobie druhého kvartálu tohto roka, t.j. v mesiacoch apríl až jún 2018.

Veríme, že spoločná investícia obce a správcovskej spoločnosti napomôže zvýšeniu kvality života v dotknutej lokalite.