Ďalšia podporená investičná aktivita obce do znižovania prevádzkových nákladov verejných budov v Pečovskej Novej Vsi

Ďalšia podporená investičná aktivita obce do znižovania prevádzkových nákladov verejných budov v Pečovskej Novej Vsi
Aktivity vedenia obce zamerané na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov vo vlastníctve obce priniesli svoje ovocie.
Obec Pečovská Nová Ves uspela s ďalšou žiadosťou o dotáciu. Tentokrát získala od Slovenskej investičnej a energetickej agentúry ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Kvalita životného prostredia dotáciu vo výške 91.655,83 Eur na realizáciu projektu “Zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy – Prevádzkovo vzdelávacieho centra vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves” (bývalé komunitné centrum na ul. Kvetnej č. 32).

Projekt ráta so komplexným zateplením plášťa budovy a sokla, výmenou pôvodných okien za plastové, výmenou pôvodných exteriérových plechových dverí za protipožiarne, výmenou pôvodného zdroja vykurovania za nový, tepelnou izoláciou stropu budovy, komplexnou výmenou svietidiel v budove a výmenou bleskozvodu a okapových žľabov a zvodov.

Aktivity projektu sú plánované do 11/2018.