Dedičstvo starých mám bez hraníc

Dedičstvo starých mám bez hraníc

Racionálna spolupráca na rôznych úrovniach opäť slávi úspech. Tentokrát sa šance chytil starosta obce, predsedníčka miestnej organizácie Únie žien Slovenska, ktorí si na pomoc prizvali družobného partnera našej obce Miasto i gminu Sieniawa. Výsledkom bol medzinárodný projekt s názvom „Dedičstvo starých mám bez hraníc“. Obec Pečovská Nová Ves nie len že podala, ale po formálnych a kvalitatívnych kontrolách projektu aj uspela so žiadosťou o jeho financovanie  v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A  Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a na jeho realizáciu získala nenávratný finančný príspevok v sume 30 296,38 Eur.

Projekt je popri udržiavaní tradícii v slovensko-poľskom cezhraničnom území zameraný na realizáciu stálej expozície tradičných artefaktov v stálej expozícii v interiéri a exteriéri obce Pečovská Nová Ves a tvorbu spoločnej publikácie zachytávajúcej vybrané kapitoly tradičných miestnych kultúr.

Projekt ráta s prezentáciou regionálnej kultúry a netradičných remesiel formou workshopov u oboch partnerov a záverečnou konferenciou v Pečovskej Novej Vsi.

Vďaka projektu získajú šikovné a tvorivé ženy zo z miestnej organizácie ÚŽS v Pečovskej Novej Vsi 20 ks tradičných ženských odevov spracovaných podľa dostupných historických prameňov (krojov) vrátane obuvi za účelom aktívnej propagácie projektu a obce Pečovská Nová Ves.