Dočasné presťahovanie ambulancie praktického lekára pre dospelých