Dodatočné povolenie stavby – Prestavba rodinného domu na pozemku C KN 818/2; 819 (E KN 217/4) k.ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Dodatočné povolenie stavby – Prestavba rodinného domu na pozemku C KN 818/2; 819 (E KN 217/4) k.ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Dodatočné stavebné povolenie – Prestavba rodinného domu na pozemku parc. č. C KN 818/2; 819 (E KN 217/4) katastrálne územie Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

v súbore pdf  dodatocne_stavebne_povolenie_prestavba_rodinneho_domu_na_pozemku_818_2_819_pnv