Dotácia pomôže zatepliť prevádzkovú budovu OcÚ vrátane hasičskej zbrojnice, archívu a skladu CO.

Dotácia pomôže zatepliť prevádzkovú budovu OcÚ vrátane hasičskej zbrojnice, archívu a skladu CO.

V týchto dňoch obec získala dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 89 000 Eur na znižovanie energetickej náročnosti verejnej budovy vo vlastníctve obce,  konkrétne Obecného úradu – prevádzkovej budovy na ul. Na Pečovec č. 802 v Pečovskej Novej Vsi.

Projekt mimo iného ráta s izoláciou stropu, kompletným zateplením plášťa budovy certifikovaným systémom s tepelným izolantom v hrúbke 15 cm, výmenou klampiarských konštrukcií za lakoplastové a výmenou bleskozvodu v lehote najneskôr do konca novembra 2018.

Projekt nadväzuje na prebiehajúcu modernizáciu interiéru hasičskej zbrojnice, ktorá sa blíži do finále.