Hodnotenie programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2019

Hodnotenie programového rozpočtu obce Pečovská Nová Ves k 31.12.2019