Informácia k ubytovaniu vojnových utečencov z Ukrajiny v obci Pečovská Nová Ves

Informácia k ubytovaniu vojnových utečencov z Ukrajiny v obci Pečovská Nová Ves

Informácia k ubytovaniu vojnových utečencov z Ukrajiny v obci Pečovská Nová Ves

 

Vážení občania,

v súvislosti so situáciou na Ukrajine, obec Pečovská Nová Ves oznamuje, že v prípade ubytovania vojnových utečencov na území obce Pečovská Nová Ves je potrebné nahlásiť tieto osoby na Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves, t.č.: 051/4583 177, mail: urad@pecovska.sk, mimo úradných hodín na mobilné t.č.: 0915 971 002. K evidencii  ukrajinských občanov je potrebné oznámiť údaje osoby poskytujúcej ubytovanie, miesto ubytovania, počet ubytovaných a priložiť fotokópie dokladov všetkých ubytovaných. Uvedené informácie budú slúžiť ako podklad pre úhradu príspevku za ubytovanie vojnových utečencov obcou, nakoľko každý občan, ktorý poskytne ubytovanie vojnovým utečencom má nárok na príspevok v súlade s aktuálne platnou legislatívou.