Informácie k druhému kolu celoplošného testovania obyvateľov v Pečovskej Novej Vsi

Informácie k druhému kolu celoplošného testovania obyvateľov v Pečovskej Novej Vsi

Informácie k druhému kolu celoplošného testovania obyvateľov v Pečovskej Novej Vsi

V dňoch 07.11.2020 (sobota) a 08.11.2020 (nedeľa) sa uskutoční 2. kolo testovania tzv. antigénovými testami, ktorého účelom je zmierniť dopad pandémie šíriaceho sa vírusu.

Základné informácie:

 • testovanie sa uskutoční v čase od 08:00 do 20:00
 • testovanie sa uskutoční na dvoch miestach, ktoré dobré poznáte z účasti na voľbách, nakoľko kopírujú volebné okrsky
 • 1. miesto je AREÁL PRED BUDOVOU OBECNÉHO ÚRADU
  na 1. mieste sa odporúčame zúčastniť občanom žijúcim na uliciach Hlavná (nad hlavnou cestou I/68), Na Dujave (nad hlavnou cestou I/68), Za Majerom, Na Hliník, Na Pečovec, Záhradná, Ľutinská, Kvetná, Na Trubalovec,
 • 2. miesto je AREÁL ZA ZÁKLADNOU ŠKOLOU (AMFITEÁTER)
   na 2. mieste sa odporúčame zúčastniť občanom žijúcim na uliciach Hlavná (pod hlavnou cestou I/68), Na Dujave (pod hlavnou cestou I/68), Za Ľutinkou, Orgovánová, Mlynská, Kostolná, Jabloňová, Školská, Na Rybníkoch, Južná, Poľský Dvor
 • v priloženej infografike nájdete odporúčaný čas pre Vašu ulicu – jeho dodržanie napomôže skrátiť čakaciu dobu, zabezpečí plynulosť a zníži riziko vysokej koncentrácie ľudí na jednom mieste
 • na Rómskej ulici sa testovanie uskutoční samostatne a to v nedeľu 08.11.2020 v čase od 08:00 do 12:30 z dôvodu, že ide o najpočetnejšiu ulicu v obci – testovacím miestom bude AREÁL KOMUNITNÉHO CENTRA
 • testy na Rómskej ulici bude vykonávať odberná skupina z 1.odberného miesta a teda v danom čase sa nebude vykonávať testovanie pred budovou OcÚ,
 • ďalšie informácie nájdete v priloženej infografike a v prípade otázok nás neváhajte kontaktovať správou na FB alebo na telefónnom čísle 051/4583 121,

listinná podoba infografiky je v tomto čase distribuovaná a čoskoro si ju všetci občania nájdu v poštových schránkach.

Na odberných miestach sa popri členoch odberných tímov búdu nachádzať príslušníci obcou zriadenej usporiadateľskej služby, ktorí Vás v prípade nezrovnalostí navedú k odbernému miestu a usmernia.

Aj tentokrát si Vás dovoľujeme požiadať o slušnosť, ľudskosť, vzájomnú toleranciu a zhovievavosť.

OU

OU-2(1)

ZS

ZS-2(1)