Kolaudačné rozhodnutie – Garáž na pozemku KN-C 1550/14 k.ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie – Garáž na pozemku KN-C 1550/14 k.ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Kolaudačné rozhodnutie – Garáž na pozemku KN-C 1550/14 k. ú. Pečovská Nová Ves pre stavebníka Jána Švedu a Ingrid Švedovú, Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

v súbore pdf  kolaudacne_rozhodnutie_garaz_na_pozemku_1550_14