Komunitný plán sociálnych služieb obce Pečovská Nová Ves na roky 2019 – 2023

Komunitný plán sociálnych služieb obce Pečovská Nová Ves na roky 2019 – 2023

Komunitný plán sociálnych služieb obce Pečovská Nová Ves na roky 2019 -2023 na pripomienkovanie

v súbore pdf  komunitny_plan_socialnych_sluzieb_obce_pecovska_nova_ves_2019_2023