Leták ŽSR – Ako sa správať na železničnom priecestí

Leták ŽSR – Ako sa správať na železničnom priecestí

Na základe žiadosti Železníc Slovenskej republiky v záujme zvýšenia informovanosti užívateľov priecestí (vodičov cestných motorových vozidiel, cyklistov aj chodcov) o zásadách pri prechádzaní priecestí zverejňujeme leták – Ako sa správať na železničnom priecestí

v súbore pdf  letak_ako_sa_spravat_na_zeleznicnom_priecesti