Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Pečovská Nová Ves

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Pečovská Nová Ves

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Pečovská Nová Ves

v súbore pdf  nariadenie _konania_o_zacati_pozemkovych_uprav_pnv

obvod konania PPÚ_PNV_grafika