Nariadenie opatrení RVPS Prešov na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu

Nariadenie opatrení RVPS Prešov na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov nariaďuje opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu:

  1. Ako ohnisko nákazy sa vymedzuje stanovište v katastri obce Červená Voda – č. KÚ 809357, parcela č. 4744
  2. Za ochranné pásmo nákazy moru včelieho plodu sa vymedzujú katastrálne územia obcí: Sabinov, Zálesie, Drienica, Pečovská Nová Ves, Jakovany, Ľutina

Nariadenie v súbore pdf  opatrenie_rvps_na_zabranenie_sirenia_nakazy_moru_vcelieho plodu