Návrh 3. úpravy rozpočtu Obce Pečovská Nová Ves na rok 2020