Návrh 6. úpravy rozpočtu Obce Pečovská Nová Ves na rok 2019