Návrh CP ŽSR pre GVD 2020-2021 počas plánovaných stavebných prác v rámci modernizácie na sieti ŽSR

Návrh CP ŽSR pre GVD 2020-2021 počas plánovaných stavebných prác v rámci modernizácie na sieti ŽSR

V prílohách Vám poskytujeme návrh Cestovných poriadkov ŽSR 2020/2021 na území Prešovského samosprávneho kraja po zapracovaní nových polôh vlakov osobnej dopravy počas plánovaných stavebných prác v rámci modernizácie na sieti ŽSR.

S novým GVD (grafikonom vlakovej dopravy) dôjde k výraznému narušeniu prestupných väzieb medzi diaľkovými a regionálnymi vlakmi, a to najmä v 2 kľúčových prestupných uzloch v Prešovskom kraji.

V Poprade sa dnešné cca 6-minútové prestupy smer Stará Ľubovňa (a späť) predĺžia na približne 45 minút, zatiaľ čo v Kysaku dôjde naopak k skráteniu prestupných časov na Prešov (a späť) na úroveň, kedy je prakticky nereálne očakávať spoľahlivosť týchto prestupov. Dôvodom je posun vlakov diaľkovej dopravy a to príchod/odchod do Košíc +10/-10 minút

Informáciu s jednotlivými cestovnými poriadkami nájdete aj na: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/kompetencie-psk/doprava/cestovne-poriadky/zeleznicna-doprava/

Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov je možné predkladať na poštovú adresu:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Úsek obchodu Sekcia marketingu
Rožňavská 1
832 72 Bratislava 3

a na e-mailovú adresu pripomienky.cp@slovakrail.sk

návrhy cestovných poriadkov v súbore pdf

KCP 180 Bratislava – Žilina – Košice

KCP 182 Štrbské Pleso – Štrba

KCP 183 Poprad-Tatry – Starý Smokovec – Štrbské Pleso

KCP 184 Starý Smokovec – Tatranská Lomnica

KCP 185 Poprad-Tatry – Plaveč; Studený Potok – Tatranská Lomnica

KCP 186 Spišská Nová Ves – Levoča a späť

KCP 188 Košice – Plaveč – Muszyna

KCP 191 Lupków – Medzilaborce – Michaľany

KCP 193 Prešov – Humenné

KCP 194 Prešov – Bardejov

KCP 196 Humenné – Stakčín