Návrh novely VZN č. 3/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2020

Návrh novely VZN č. 3/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2020

Návrh novely VZN č. 3/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2020

v súbore pdf  navrh_novely_vzn_32019_o_originalnych_dotaciach