Návrh VZN č. 3/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2019

Návrh VZN č. 3/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2019

Návrh VZN č. 3/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2019

v súbore pdf  navrh_vzn_032018_o_originalnych_dotaciach