Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce ÚPN-O Pečovská Nová Ves, Zmeny a doplnky č. 1

Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce ÚPN-O Pečovská Nová Ves, Zmeny a doplnky č. 1

Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Pečovská Nová Ves ÚPN-O Pečovská Nová Ves, Zmeny a doplnky č. 1 v súbore pdf na stiahnutie

navrh_vzn_vyhlasenie_zavaznej_casti_upno_zmeny_a_doplnky_1

Príloha:

Záväzná časť ÚPN-O Pečovská Nová Ves, Zmeny a doplnky č. 1 v súbore pdf na stiahnutie   C.Zavazna_cast_6.2017

Výkres verejnoprospešných stavieb v súbore pdf na stiahnutie   8.VPS_bez podkladu

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb v súbore pdf na stiahnutie   9.Schema