Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves č. 2/2022 o určení výšky príspevku v školskej jedálni

Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves č. 2/2022 o určení výšky príspevku v školskej jedálni

Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves č. 2/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pečovská Nová Ves

v súbore pdf  navrh_vzn_o_urceni_vysky_prispevku_v_skolskej_jedalni