Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves č. 4/2022 o stravovaní dôchodcov

Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves č. 4/2022 o stravovaní dôchodcov

Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves č. 4/2022 o podmienkach poskytovania stravy a finančného príspevku na stravovanie pre dôchodcov v obci Pečovská Nová Ves, ktorým sa mení VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania stravy a finančného príspevku na stravovanie pre dôchodcov v obci Pečovská Nová Ves

v súbore pdf  navrh_vzn_obce_pecovska_nova_ves_o_stravovani_dochodcov