Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves č. 6/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2023

Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves č. 6/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2023

Návrh VZN obce Pečovská Nová Ves č. 6/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2023

v súbore pdf  navrh_vzn_obce_pecovska_nova_ves_62022_o_originalnych_dotaciach_na_rok_2023