Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku v školskej jedálni

Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku v školskej jedálni

Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pečovská Nová Ves

v súbore pdf  navrh_vzn_obce_pecovska_nova_ves_o_urceni_vysky_prispevku_v_sj_12022