Návrh záverečného účtu obce Pečovská Nová Ves za rok 2022