V obci pribudne ďalšie detské ihrisko.

V obci pribudne ďalšie detské ihrisko.

Obec Pečovská Nová Ves uspela s ďalším podaným projektom. Od Úradu vlády SR tentokrát získala v rámci výzvy na podporu rozvoja športu na rok 2018 sumu 10 000,- EUR.
Podporený projekt “Pre radosť detí z pohybu” ráta s výstavbou uceleného komplexu verejne prístupného bezúdržbového detského ihriska v obci Pečovská Nová Ves na ul. Školskej, pozostávajúceho z certifikovaných detských prvkov – zariadení, povrchov detských ihrísk, dopadových plôch, konkrétne z hernej zostavy (hojdačky, šplhacia stena, horizontálny a vertikálny rebrík, šmýkľavka), kolotoč, váhadlová hojdačka, pružinová hojdačka, malá veža s lanovým rebríkom a šmýkľavkou. Jednotlivé prvky sú doplnené dopadovou plochou z vhodného materiálu.
Hlavným cieľom projektu je rozvoj detskej pohybovej aktivity, najmä pre deti predškolského veku, vytvorenie nových, lepších a atraktívnejších podmienok pre aktívne využitie voľného času najmä detí predškolského veku, ale aj iných vekových kategórií, napomôcť vybudovaniu bezpečnostne vyhovujúceho detského ihriska vhodného k užívaniu na území obce, vytvoriť podmienky pre rozvoj pohybových aktivít detí všetkých kategórií, ich zručnosti, predstavivosti, zabezpečiť vytvorenie priestoru pre užitočné trávenie voľného času a zábavy ako aj vytvoriť priestor spoločenského kontaktu, miesto stretnutia a oddychu pre deti, ale aj ich rodičov.