Obec hospodári s rekordným prebytkom!

Obec hospodári s rekordným prebytkom!

Obec Pečovská Nová Ves hospodárila  v roku 2017 s rekordným prebytkom 224.130 eur, čo svedčí o výbornej finančnej kondícii obce. Koncepcia hospodárenia založená na zodpovednom a striedmom míňaní prináša svoje ovocie v podobe finančnej rezervy aká tu v minulosti nebola. Dobrý hospodársky výsledok však nie je tvorený na úkor škrtania investícii, práve naopak. Maximálne množstvo investičných akcií vykonáva obec svojpomocne, čo šetrí nie len peniaze v rozpočte obce ale dáva šancu obnoviť pracovné návyky u ľudí, ktorí si ťažšie hľadajú uplatnenie na trhu práce. Zodpovedný prístup k verejným financiám zároveň vytvára rezervu pre prípad nepredvídaných výdavkov a vytvára základ pre ďalšie investície do skvalitnenia života v obci.

prebytok hospodarenia obce