Obec získala športové náradie za viac ako 4.000 eur.

Obec získala športové náradie za viac ako 4.000 eur.

Národné športové centrum, v ktorého kompetencii je aj materiálno-technické zabezpečenie športu v SR a spolupráca so školami zabezpečilo pre vybrané školy športové náradia, ktoré poskytne mládeži ďalšie možnosti na aktívne trávenie voľného času a zároveň spestrí aktivity počas hodín telocviku. Medzi vybranými školami je aj ZŠ s MŠ v Pečovskej Novej Vsi, ktorá získala nové náradia na základe darovacej zmluvy medzi Národným športovým centrom a obcou Pečovská Nová Ves. Vďaka tejto zmluve pribudlo športové náradie v podobe nových gymnastických tyčí, švédskej debny, 6 kusov nových žinienok, fitlopty, futbalové, volejbalové, hádzanárske a basketbalové lopty, altelitcké prekážky… spolu v celkovej hodnote 4.712 eur.