Obecná knižnica bude v mesiaci august 2019 zatvorená