2016

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci a ňou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy

zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum zverejnenia Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum uzavretia Akcia
ROK 2016
29.12.2016 Ladislav Bilý Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_bily_ladislav
29.12.2016 Miroslav Bilý Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_bily_miroslav_72
29.12.2016 Margita Husárová Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_husarova_margita
29.12.2016 Pavol Gabčo Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_gabco_pavol
29.12.2016 Květa Bilá Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_bila_kveta
29.12.2016 Gabriela Červeňáková Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_cervenakova_gabriela
29.12.2016 Libuša Červeňáková Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_cervenakova_libusa
29.12.2016 Róbert Bilý Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_bily_robert
29.12.2016 Zdenko Červeňák Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_cervenak_zdenko
29.12.2016 Božena Bilá Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_bila_bozena
29.12.2016 Miroslav Bilý Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_bily_miroslav_54
29.12.2016 Irena Červeňáková Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_cervenakova_irena
29.12.2016 Štefan Červeňák Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_cervenak_stefan
29.12.2016 Štefan Kuča Dodatok č. 1/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok12016_najom_kuca_stefan
29.12.2016 Pavol Bilý Dodatok č. 2/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok22016_najom_bily_pavol
29.12.2016 Daniela Palenčárová Dodatok č. 2/2016 k zmluve o nájme bytu – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok22016_najom_palencarova
20.12.2016 AVE Východ s.r.o. Košice Dodatok č. 3 k Zmluve o nakladaní s odpadmi – účinný 01.01.2017 19.12.2016 dodatok3_k_zmluve_ave
20.12.2016 ATH-PO s.r.o. Ľubotice – Šar. Lúky Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb – účinný 01.01.2017 20.12.2016 dodatok2_k_zmluve_ath_po
14.12.2016 Ján Leššo, Pečovská Nová Ves Kúpna zmluva – pozemok KN-C 278/30 14.12.2016 kupna_zmluva_lesso_jan
14.12.2016 Jaroslav Želinský, Pečovská Nová Ves Kúpna zmluva – AVIA A 31 N SPO-M-1, EČ: SB481AG 13.12.2016 kupna_zmluva_avia_2
14.12.2016 Michal Bečaver, Pečovská Nová Ves Kúpna zmluva – AVIA A 31 N SPO-M-1, EČ: SB524AN 13.12.2016 kupna_zmluva_avia_1
13.12.2016 Jozef Jurkech, Malé Lednice Kúpna zmluva – traktor a príves 13.12.2016 kupna_zmluva_traktor_a_prives
09.12.2016 Anna Ridillová Zmluva o poskytovaní spoločného stravovania 09.12.2016 zmluva_stravovanie_ridillova_anna
08.12.2016 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190030091 30.11.2016 urazove_poistenie_5190030091
05.12.2016 Vlastníci pozemku Kúpna zmluva pozemok KN-C 1106/34 – chodník medzi ZTS a Sanas 05.12.2016 kupna_zmluva_chodnik_110634
02.12.2016 MJM Group s.r.o. Kurov Zmluva o dielo – spracovanie žiadosti o NFP – Výstavba MŠ v Pečovskej Novej Vsi 30.11.2016 zmluva_o_dielo_zonfp_mjm_group
29.11.2016 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 16/37/054/381 -ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ 29.11.2016 dohoda_16_37_054_381_snz
29.11.2016 Zborovský Ján Zmluva o nájme hrobového miesta č. 568 29.11.2016 zmluva_hrobove_miesto_568
28.11.2016 Ing. Radoslav Petruš Dohoda o zabezpečení hudobnej produkcie – Katarínsky ples 01.11.2016 dohoda_hudobna_produkcia
28.11.2016 Prešovský samosprávny kraj Dodatok č. 1 k Zmluve č. 303/2016/ORHC 23.11.2016 dodatok1_k_zmluve_3032016orhc
25.11.2016 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 16/37/52A/308 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 25.11.2016 dohoda_16_37_52a_308
25.11.2016 Slovak Telekom a.s. Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 25.11.2016 dodatok_k_zmluve_slovak_telekom
07.11.2016 SR Okresný úrad Prešov Dohoda č. 224/2016/MPO 07.11.2016 dohoda_224_2016_mpo_ou_po
07.11.2016 Bittner Stanislav Zmluva o nájme hrobového miesta č. 193 07.11.2016 zmluva_hrobove_miesto_193
07.11.2016 Bittner Stanislav Zmluva o nájme hrobového miesta č. 447 07.11.2016 zmluva_hrobove_miesto_447
04.11.2016 Jaroslav Petrík Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 04.11.2016 zmluva_o_bz_o_zriad_vb_petrik
04.11.2016 Urbárska spoločnosť Jakovany Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 03.11.2016 zmluva_o_bz_o_zriad_vb_us_jakovany
31.10.2016 Švač Ľubomír Zmluva o nájme hrobového miesta č. 410 31.10.2016 zmluva_hrobove_miesto_410
31.10.2016 Nemcová Marta Zmluva o nájme hrobového miesta č. 505 28.10.2016 zmluva_hrobove_miesto_505
31.10.2016 Nemcová Marta Zmluva o nájme hrobového miesta č. 608 28.10.2016 zmluva_hrobove_miesto_608
31.10.2016 Nemcová Marta Zmluva o nájme hrobového miesta č. 421 28.10.2016 zmluva_hrobove_miesto_421
31.10.2016 DEUS Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM 26.10.2016 dodatok1_k_zmluve_deus_2016
24.10.2016 Mária Švačová Kúpna zmluva – pozemok KN-C č. 602/10 24.10.2016 kupna_zmluva_svacova
24.10.2016 Leščák Štefan Zmluva o nájme hrobového miesta č. 230 24.10.2016 zmluva_hrobove_miesto_230
20.10.2016 Matisovská Janka Zmluva o nájme hrobového miesta č. 911 19.10.2016 zmluva_hrobove_miesto_911
13.10.2016 Východoslovenská distribučná a.s. Košice Zmluva o pripojení č. 24ZVS00007278564 12.10.2016 zmluva_vsd_121016
03.10.2016 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190030084 30.09.2016 urazove_poistenie_5190030084
30.09.2016 ENVI-PAK a.s. Bratislava Dohoda o vzájomnej spolupráci 29.09.2016 dohoda_envipak
30.09.2016 Paulína Berešová Zmluva o poskytovaní spoločného stravovania 28.09.2016 zmluva_stravovanie_beresova_paulina
30.09.2016 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 16/37/52A/211 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 27.09.2016 dohoda_16_37_52a_211
30.09.2016 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190030083 27.09.2016 urazove_poistenie_uoz_5190030083
30.09.2016 LEKÁREŇ Hlavná 79 s.r.o. Pečovská Nová Ves Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.9.2011 27.09.2016 dodatok1_k_zmluve_o_najme_lekaren
30.09.2016 INSA s.r.o. Sereď, MACH TRADE s.r.o. Sereď Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi č. 6/2016 26.09.2016 zmluva_insa_machtrade
30.09.2016 HYDROARCH s.r.o. Prešov Zmluva o dielo č. 12/2016 – PD pre výstavbu turistického zastavenia na ul. Ľutinskej 22.09.2016 zmluva_o_dielo_122016_hydroarch
30.09.2016 ÚPSVaR Prešov Dohoda č. 16/37/012/200 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 22.09.2016 dohoda_16_37_012_200
21.09.2016 Franková Emília Zmluva o nájme hrobového miesta č. 910 21.09.2016 zmluva_hrobove_miesto_910
21.09.2016 Miasto i Gmina Sieniawa Partnerská dohoda k realizáciu mikroprojektu Interreg V-A Poľsko 12.09.2016 partnerska_dohoda_interreg_pl_sk
19.09.2016 Grusová Mária Zmluva o nájme hrobového miesta č. 909 16.09.2016 zmluva_hrobove_miesto_909
19.09.2016 Grusová Mária Zmluva o nájme hrobového miesta č. 68 16.09.2016 zmluva_hrobove_miesto_68
19.09.2016 MA company s.r.o. Kurov Zmluva o dielo – spracovanie žiadosti o NFP z Programu INTERREG – V-A Poľsko – Slovensko 08.09.2016 zmluva_o_dielo_ma_company

 

Archív zmlúv

zoznam dokumentov

V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnúť zoznam všetkých zmlúv z roku – 2016.

Rok Akcia
 2016  Stiahnúť v .zip

Faktúry

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

Interné číslo
Číslo
Dodávateľ Popis fakturovaného plnenia
Suma Dátum úhrady
55416 FV160904 MASTAF s.r.o. Sabinov stavebný materiál 34,39 € 29.12.2016
55316 FV160128 PILSTAV SK s.r.o. Sabinov manipulačné práce – vianočný stromček 120,00 € 29.12.2016
55216 FA 2202016 INSEMPRE s.r.o. Ľubotice vrták SDS 56,40 € 29.12.2016
55116 FA 2182016 INSEMPRE s.r.o. Ľubotice štiepaná tvarovka, strieška 5 604,72 € 29.12.2016
55016 OPS/2222/2016 Prima banka Slovensko a.s. Žilina poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov 67,99 € 20.12.2016
54916 1600112 BAJAN company s.r.o. Stará Ľubovňa hosting sk doména pecovska.sk 86,00 € 15.12.2016
54816  FV201604 ZDRUŽENIE EUROVELO 11 SLOVENSKO Lipany členský príspevok za rok 2016 20,00 € 22.12.2016
54716 13/2016 PAMIRA SK s.r.o. Pečovská Nová Ves zhotovenie brán pre oplotenie KC 240,00 € 21.12.2016
54616 FV164312 HURKA s.r.o. Prešov mäsové výrobky – Vianočné trhy 166,41 € 20.12.2016
54516 FV164321 HURKA s.r.o. Prešov mäsové výrobky – Vianočné trhy 84,10 € 20.12.2016
54416 FV160047 STUS SABINOV spol. s r.o. Sabinov stavebný materiál 206,86 € 20.12.2016
54316 2016181 Neito, s.r.o. Ľubotice projekt požiarnej ochrany – amfiteáter 96,00 € 20.12.2016
54216 FV1620315 STAV – MAJO s.r.o. Lipany šalovacie dielce, komín Leier 770,71 € 20.12.2016
54116 54160119 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 12/2016 917,28 € 20.12.2016
54016 16170100033 decoLIGHTING s.r.o. Prešov vianočné osvetlenie 411,67 € 20.12.2016
53916 7294004668 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 11/2016 – komunitné centrum 243,86 € 15.12.2016
53816 2992016 GOLITEX s.r.o. Sabinov pracovná mikina, nohavice, rukavice 44,09 € 15.12.2016
53716 10161478 FORK, s.r.o. Martin Vianočný pozdrav 650 ks, stolový kalendár 650 ks 982,21 € 15.12.2016
D1516 5378059586 Orange Slovensko a.s. Bratislava dobropis k fa č. 5378050697 – organizačné oddelenie -5,00 € 03.12.2016
53616 5021619908 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina Verejná správa SR – ročný prístup od 15.12.2016 do 14.12.2017 96,00 € 06.12.2016
53516 616145 MJM Group s.r.o. Kurov vypracovanie žiadosti o NFP – Výstavba materskej školy 1 000,00 € 13.12.2016
53416 1161231 AVE Východ s.r.o. Košice zneškodnenie a odvoz komunálneho odpadu za 11/2016 1 546,02 € 13.12.2016
53316 OF2016043 Ing. Cyril Tuhrin – CT Mont Prešov revízna správa elekroinštalácie a bleskozvodu – amfiteáter 100,00 € 13.12.2016
53216 161702 KOLIESKO spol. s r.o. Krušovce otočné nafukovacie kladky 150,00 € 30.11.2016
53116 8791181670 Slovak Telekom a.s. Bratislava telekomunikačné poplatky 11/2016 – obecný úrad 47,20 € 13.12.2016
53016 5378050476 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 12/2016 – komunitná práca 15,00 € 13.12.2016
52916 5378044921 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 12/2016 – TSP 29,98 € 13.12.2016
52816 5378044600 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 12/2016 – obecný úrad 25,00 € 13.12.2016
52716 5378052835 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 12/2016 – starosta 31,64 € 13.12.2016
52616 5378050697 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 12/2016 – organizačné oddelenie 13,86 € 13.12.2016
52516 5378050673 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 12/2016- mobilný internet 13,00 € 13.12.2016
52416 5378051178 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 12/2016 – zástupca starostu 25,00 € 13.12.2016
52316 5378051760 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 12/2016 – prednosta 25,00 € 13.12.2016
52216 3171600301 Spoločnosť Šariš a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 636,77 € 13.12.2016
52116 FV160878 MASTAF s.r.o. Sabinov stavebný materiál, rebríky 132,38 € 13.12.2016
52016 FV160877 MASTAF s.r.o. Sabinov lepidlo, PU pena 153,44 € 13.12.2016
51916 F201657 GEODUS s.r.o. Sabinov geometrický plán na určenie vlastníctva pozemku 837/1 90,00 € 06.12.2016
51816 F201656 GEODUS s.r.o. Sabinov geometrický plán na oddelenie parcely 278/30 260,00 € 06.12.2016
51716 7318542491 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.12.2016 – 31.12.2016 tehelňa 54,00 € 06.12.2016
51616 7318542424 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.12.2016 – 31.12.2016 OcÚ, zdrav. stred. ,býv. KC 1 259,00 € 06.12.2016
51516 91/2016 Jozef Havrila – MARTINI BAR Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov za 11/2016 624,24 € 06.12.2016
51416 169004063 WI-NET SB s.r.o. Raslavice internet N SPEED 2 Pro za mesiac 12/2016 – obecný úrad 30,00 € 06.12.2016
51316 2016/0124 BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves výroba betónu 1 312,20 € 06.12.2016
51216 2016168 osobna-preprava s.r.o. Lipany preprava osôb v mesiaci 11/2016 88,20 € 06.12.2016
51116 160003487 MM-Networks s.r.o. Lipany internet 8/1 za 12/2016 – KC 12,50 € 06.12.2016
51016 3016941809 DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina stravné lístky na 12/2016 1 503,20 € 30.11.2016
50916 20161862 Štátna ochrany prírody SR potvrdenie k územiam NATURA 2000 70,00 € 06.12.2016
50816 201625 CIPISEK s.r.o. Podhradík ušitie folklórnych súčastí – sukne, zástery, blúzy 1 320,00 € 06.12.2016
50716 FT201603880 Kovsmol s.r.o. Prešov materiál na kovovú bránu KC 755,78 € 30.11.2016
50616 179/2016 Ing. Turoci Bartolomej, Rožňava znalecký posudok pozemku 278/30 – prevod nehnuteľnosti 37,18 € 30.11.2016
50516 2121754414 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice  vodné a stočné 24.08.2016 – 15.11.2016 1 068,47 € 30.11.2016
50416 FV160070 TerMo s.r.o. Pečovská Nová Ves oprava vodoinštalačného zariadenia 112,25 € 30.11.2016
50316 33/2016 VAAT, spol. s r.o. Žilina gumený granulát 510,00 € 24.11.2016
50216 16043 HT SH s.r.o. Sabinov kamenivo 1 061,52 € 24.11.2016
50116 FV2016561 Slavko Jurko JS Agrotechnika Medzany odkaľovač paliva Belarus 8,66 € 24.11.2016
50016 20160340 Ing. Miroslav Sukeník – KOPEX Považská Bystrica plastové známky pre psa , kovové krúžky 31,20 € 24.11.2016
49916 54160102 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 11/2016 1 128,96 € 21.11.2016
49816 7293004904 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 10/2016 – komunitné centrum 214,45 € 21.11.2016
49716 2016165 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb v mesiaci 10/2016 457,68 € 21.11.2016
49616 162738850 Renáta Hrobová STEPS Nitra uhlová brúska 51,90 € 18.11.2016
49516 1149616 ELTRA-ELMAT, s.r.o. Prešov elektroinštalačný materiál 431,38 € 21.11.2016
49416 21611272 O.S.V.O. comp, a.s. Prešov výbojky – verejné osvetlenie 406,56 € 21.11.2016
49316 1619 Bartolomej Turoci Ing., Krivany projektová dokumentácia – Výstavba materskej školy 6 000,00 € 16.11.2016
49216 1161022 AVE Východ s.r.o. Košice zneškodnenie a odvoz komunálneho odpadu za 10/2016 1 534,50 € 16.11.2016
49116 20160987 HANA-trans s.r.o. Široké úprava terénu pre oplotenie KC 150,00 € 16.11.2016
49016 20160964 HANA-trans s.r.o. Široké sypký materiál 532,80 € 16.11.2016
48916 112016 Miroslav Dujava, Jakovany stromček 60,00 € 16.11.2016
48816 152016 Anton Oškera – KEFAKOR Trnava kefy na česanie umelého trávnika 168,00 € 14.11.2016
48716 160104473 DALAP s.r.o. Bratislava ventilácia 216,28 € 11.11.2016
48616 3171600254 Spoločnosť Šariš a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 230007 76,27 € 16.11.2016
D1416 5373681577 Orange Slovensko a.s. Bratislava dobropis k fa č. 5373672079 – organizačné oddelenie -5,00 € 03.11.2016
48516 2016033 Ing. Cyril Tuhrin – CT MONT Prešov revízna správa elekroinštalácie a bleskozvodu – dom smútku 100,00 € 08.11.2016
48416 3790245794 Slovak Telekom a.s. Bratislava telekomunikačné poplatky za 10/2016 49,42 € 08.11.2016
48316 163191507 MICHLOVSKÝ spol. s r.o. Piešťany vyjadrenie k existencii PTZ Orange – Dobudovanie vodovodu a kanal. 13,00 € 08.11.2016
48216 7491500252 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.09.2016 – 30.11.2016 administr. budova tehelňa, garáže 190,00 € 08.11.2016
48116 7491500251 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.09.2016 – 30.11.2016 multifunkč. ihrisko, haly, zber.dvor 71,00 € 08.11.2016
48016 7491503434 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.09.2016 – 30.11.2016 verejné osvetlenia Za Majerom 413,00 € 08.11.2016
47916 7491500250 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.09.2016 – 30.11.2016 budovy obce, verejné osvetlenie 4 424,00 € 08.11.2016
47816 5373671983 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 11/2016 – komunitná práca 15,00 € 08.11.2016
47716 5373666670 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 11/2016 – TSP 29,00 € 08.11.2016
47616 5373666599 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 11/2016 – OcÚ 26,09 € 08.11.2016
47516 5373674718 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 11/2016 – starosta 32,12 € 08.11.2016
47416 5373672079 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 11/2016 – org. odd. 19,72 € 08.11.2016
47316 5373672055 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 11/2016 – mobilný internet 13,00 € 08.11.2016
47216 5373672560 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 11/2016 – zástupca starostu 25,00 € 08.11.2016
47116 5373673392 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 11/2016 – prednosta 25,00 € 08.11.2016
47016 160773 MASTAF s.r.o. Sabinov stavebný materiál 162,92 € 08.11.2016
46916 832016 Jozef Havrila – Martini bar Ľubotice predaj obedov pre dôchodcov za 10/2016 911,52 € 08.11.2016
46816 160469 ATH-PO s.r.o. Ľubotice hasiace prístroje a príslušenstvo do domu smútku 216,12 € 08.11.2016
46716 169003735 WI-NET s.r.o. Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za 11/2016 – obecný úrad 30,00 € 08.11.2016
46616 2016127 CBR s.r.o. Sabinov živičná úprava miestnych komunikácií – Jabloňová, Školská 12 695,04 € 08.11.2016
46516 2016416 FORDAT s.r.o. Prešov výmena valca OKI, servis tlačiarne HP CLJ 1600 142,20 € 08.11.2016
46416 160003175 MM-NETWORKS s.r.o. Lipany Internet 8/1 za 11/2016 – komunitné centrum 12,50 € 03.11.2016
46316 3016937937 DOXX – Stravné lístky s.r.o. Žilina stravné lístky na 11/2016 1 295,55 € 31.10.2016
46216 7253711739 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.11.2016 – 30.11.2016 – tehelňa 54,00 € 03.11.2016
46116 7253711670 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava plyn 01.11.2016 – 30.11.2016 – OcÚ, zdrav. stred., býv. KC 1 167,00 03.11.2016
46016 7160406527 Slovenský pozemkový fond Bratislava nájom za pozemok za rok 2016 7,97 € 03.11.2016
45916 20161875 3b, s.r.o. Prešov polokošeľa s potlačou 11 ks 116,16 € 03.11.2016
45816 1752016 INSEMPRE s.r.o. Ľubotice doprava betónového oplotenia na trase Vranov n/T – Pečovská N.Ves 403,20 € 03.11.2016
45716 1742016 INSEMPRE s.r.o. Ľubotice obrubníky 103,20 € 03.11.2016
45616 1652016 Ing. Bartolomej Turoci, Rožňava znalecký posudok pozemku 1469/2 – protipovodňová ochr. Bukovec 110,60 € 31.10.2016
45516 1642016 Ing. Bartolomej Turoci, Rožňava znalecký posudok pozemku 898/2 – – Školská oproti ZŠsMŠ 37,18 € 31.10.2016
45416 161001 MLZ group s.r.o. Olejníkov zrezanie topoľa pri ceste III/3183 v k.ú. Pečovská Nová Ves 300,00 € 28.10.2016
45316 1560003030 Centrum polygrafických služieb Bratislava matričné tlačivá 26,16 € 28.10.2016
45216 54160088 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 10/2016 1 176,00 € 28.10.2016
45116 160038 STUS SABINOV spol. s r.o. Sabinov pracovné náradie, elektroinštalačný materiál, všeobecný materiál 197,18 € 28.10.2016
45016 182016 Ing. Stanislav Ondirko, Drienica znalecký posudok – Avie a multicar 150,00 € 24.10.2016
44916 172016 Ing. Stanislav Ondirko, Drienica znalecký posudok – traktor Zetor a príves 130,00 € 24.10.2016
44816 2472016 GOLITEX s.r.o. Sabinov pracovné nohavice, mikina, topánky pre účely dobrovoľ. služby 51,00 € 24.10.2016
44716 160033 Daniela Semančíková, Sabinov visiace zámky, odlišovače, vložka 27,20 € 24.10.2016
44616 3171600235 Spoločnosť Šariš a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 230007 544,15 € 24.10.2016
44516 1160742 AVE Východ s.r.o. Košice zneškodnenie a odvoz komunálneho odpadu za 9/2016 1 501,05 € 24.10.2016
44416 1137216 ELTRA-ELMAT s.r.o. Prešov elektroinštalačný materiál 390,12 € 24.10.2016
44316 61920162 Profil Invest Slovakia s.r.o. Vranov nad Topľou betónové oplotenie komunitného centra 5 985,61 € 24.10.2016
44216 1020160002 JM Investment Real s.r.o. Vranov nad Topľou oceľové stĺpiky na oplotenie komunitného centra 943,80 € 24.10.2016
44116 11612134 Marián Šupa, Veľké Kostoľany BR-polmotor do kosačky ALCO 165,72 € 21.10.2016
44016 163492 HURKA s.r.o. Prešov Mäsovýroba Pečovská hovädzie a bravčové mäso na guláš – Jablučkové slávnosti 77,50 € 18.10.2016
43916 201600569 Slovenská národná knižnica Martin Servisný poplatok KIS MaSK za rok 2016 66,39 € 21.10.2016
43816 29102016 HYDROARCH s.r.o. Prešov projektová dokumentácia – turistické zastavenie Ľutinská 1 800,00 € 18.10.2016
43716 416111621 Doprava a mechanizácia a.s. Prešov výmena imobilizačnej skrinky na hasičskom vozidle IVECO 527,41 € 21.10.2016
43616 84120418 Poradca s.r.o. Žilina predplatné periodika Poradca 2017 58,80 € 21.10.2016
43516 102016 Miroslav Dujava, Jakovany netkaná textília 70,00 € 17.10.2016
43416 1020160011 SIVEX s.r.o. Bratislava dopravné zrkadlá 2 ks 537,60 € 17.10.2016
43316 2016179 Smaltovňa Mišík Holíč s.r.o. Holíč smaltované domové čísla 137,70 € 17.10.2016
43216 2016113 PE-PRESS s.r.o. Veľký Šariš graf.sprac. a tlač Pečovskonovoveského spravodajcu 3/2016  297,00 €  17.10.2016
43116 201649 GEODUS s.r.o. Sabinov geometrický plán – vytýčenie hraníc pozemku 1471/2, 912/14 151,00 € 17.10.2016
43016 7287175784 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina – vyúčtovanie 01.01.2016 – 30.09.2016 – komunitné centrum 701,27 € 17.10.2016
D1316 5369305979 Orange Slovensko a.s. Bratislava dobropis k fa 5369296690 – org. odd. -5,00  € 03.10.2016
42916 20161488 Štátna ochrana prírody SR potvrdenie k územiam NATURA 2000 70,00 € 11.10.2016
42816 54160077 COOP Jednota Prešov poukážky osobitný príjemca 9/2016 1176,00  € 11.10.2016
42716 2789311740 Slovak Telekom a.s. Bratislava telekomunikačné poplatky za 9/2016 48,85  € 11.10.2016
42616 FV160672 MASTAF, s.r.o. Sabinov stavebný materiál 306,74  € 11.10.2016
42516 FV161219 TVOJA DOBA s.r.o. Ľubotice elektroinštalačný materiál 307,70  € 11.10.2016
42416 5369297719 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2016 – komunit.práca 15,00  € 11.10.2016
42316 5369290398 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2016 – TSP 26,74  € 11.10.2016
42216 5369290577 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2016 – OcÚ  25,00  € 11.10.2016
42116 5369298830 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2016 – starosta 31,74  € 11.10.2016
42016 5369296690 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2016 – org. odd. 26,17  € 11.10.2016
41916 5369296666 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2016 – mobil. internet 13,00  € 11.10.2016
41816 5369297171 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2016 – zástupca star. 25,87  € 11.10.2016
41716 5369296790 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2016 – poplaš. zar. 0,30  € 11.10.2016
41616 5369297379 Orange Slovensko a.s. Bratislava mobilné služby 10/2016 – prednosta OcÚ 25,00  € 11.10.2016
41516 169003396 WI-NET SB s.r.o. Raslavice internet N SPEED 2 Pro za 10/2016 30,00  € 05.10.2016
41416 2016149 osobna-preprava s.r.o. Lipany preprava osôb za 9/2016 226,09  € 05.10.2016
41316 75/2016 Jozef Havrila – MARTINI BAR predaj obedov v mesiaci 9/2016 1233,36  € 05.10.2016
41216 7283616087 SPP a.s. Bratislava plyn 10/2016 – tehelňa 54,00  € 05.10.2016
41116 7283616018 SPP a.s. Bratislava plyn 10/2016 – OcÚ, ZS, býv. KC 964,00  € 05.10.2016
41016 160384 ATH-PO s.r.o. Prešov činnosť Ochrana pred požiarmi 60,00  € 05.10.2016
40916 FV160031 STUS SABINOV s.r.o. Sabinov spotrebný pracovný materiál 302,84  € 05.10.2016
40816 F201648 GEODUS s.r.o. Sabinov geometrický plán parc. č. 663/2 369,00  € 05.10.2016
40716 160002864 MM-Networks s.r.o. Lipany internet 8/1 za 10/2016 – KC  12,50  € 05.10.2016
40616 2016012 Ing. Jana Kaletová-JK Autodiely autobatéria 100 Ah 77,00  € 05.10.2016
40516 3016933676 DOXX – Stravné lístky s.r.o. stravné lístky na mesiac 10/2016 1629,45  € 29.09.2016
40416 FV160624 MASTAF s.r.o. Sabinov silikónová farba 667,44  € 27.09.2016
40316 3171600200 Spoločnosť Šariš a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 573,16  € 27.09.2016
40216 16035 HT SH s.r.o. Sabinov kamenivo 634,50  € 27.09.2016
40116 20160908 FEREX s.r.o. Nitra smetné nádoby 902,40  € 27.09.2016
40016 20160144 Verešpej Autoservis Peč.N.Ves oprava vozidla Fabia SB-539AJ 240,08  € 27.09.2016
39916 1160462 AVE Východ s.r.o. Košice zneškodnenie a odvoz kom. odpadu 8/16 2325,56  € 27.09.2016
39816 6160022 M.A.Company s.r.o. Kurov príprava žiadosti o NFP – Interreg PL-SK 1000,00  € 27.09.2016
39716 FV1620226 STAV-MAJO s.r.o. Sabinov stavebný materiál 176,81  € 20.09.2016
39616 161294 HT SH s.r.o. Sabinov kamenivo 273,22  € 20.09.2016
39516 2016141 osobna-preprava s.r.o. Lipany preprava osôb za 8/2016 303,48  € 14.09.2016
39416 160069/2016 Slovenská internetová s.r.o. poplatok za pohrebisko za rok 2016 82,65  € 14.09.2016
39316 20160034 EKO SVIP s.r.o. Sabinov stavebné práce – rekonštr. telocviční ZŠ a MŠ 60610,55  € 06.10.2016

Archív faktúr

zoznam dokumentov

V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnúť zoznam všetkých faktúr z roku – 2016.

Rok Akcia
 2016  Stiahnúť v .zip

Objednávky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Číslo
Popis objednaného plnenia
Dodávateľ Dátum vystavenia
ROK 2016
229/2016 vrták INSEMPRE s.r.o. Ľubotice 16.12.2016
228/2016 manipulačné práce PILSTAV SK s.r.o. Sabinov 16.12.2016
227/2016 stavebný materiál STUS SABINOV s.r.o. Sabinov 16.12.2016
226/2016 mäsové výrobky na prípravu grajcupy – vianočné trhy HURKA s.r.o. Prešov 16.12.2016
225/2016 mäso na prípravu kapustnice – vianočné trhy HURKA s.r.o. Prešov 16.12.2016
224/2016 komín, šalovacie dielce do KC STAV-MAJO s.r.o. Lipany 16.12.2016
223/2016 zmena držiteľa domény pecovska.sk BAJAN company s.r.o. Stará Ľubovňa 16.12.2016
222/2016 vianočná výzdoba decoLIGHTING s.r.o. Prešov 16.12.2016
221/2016 kazety z plechu na oceľové brány KC PAMIRA SK s.r.o. Pečovská Nováí Ves 16.12.2016
220/2016 štiepané tvarovky, striešky INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice 16.12.2016
219/2016 protipožiarna charakteristika stavby amfiteáter NEITO s.r.o. Ľubotice 13.12.2016
218/2016 pracovné odevy GOLITEX s.r.o. Sabinov 09.12.2016
217/2016 hosting doména pecovska.sk BAJAN company s.r.o. Stará Ľubovňa 09.12.2016
216/2016 náučné maľovánky KREMER publishing, s.r.o. Prešov 02.12.2016
215/2016 lepidlo, PU pena MASTAF, s.r.o. Sabinov 02.12.2016
214/2016 výroba betónu BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves 02.12.2016
213/2016 revízna správa bleskozvodu a elektroinštalácie amfiteáter Ing. Cyril Tuhrin – CT MONT Prešov 02.12.2016
212/2016 potvrdenie k územiam NATURA 2000 Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica 29.11.2016
211/2016 znalecký posudok parc. 837/1 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany 29.11.2016
210/2016 otočná nafukovacia kladka KOLIESKO s.r.o. Krušovce 29.11.2016
209/2016 pracovný materiál na bránu do KC KOVSMOL s.r.o. Prešov 29.11.2016
208/2016 vyjadrenie k PD zakreslenie sietí SPP-distribúcia, a.s. Bratislava 24.11.2016
207/2016 oprava vodoinštalačného zariadenia TerMo s.r.o. Pečovská Nová Ves 24.11.2016
206/2016 znalecký posudok parc. 278/30 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany 24.11.2016
205/2016 odkaľovač paliva na traktor Belarus Slavko Jurko JS Agrotechnika Medzany 16.11.2016
204/2016 uhlová brúska Renáta Hrobová STEPS Nitra 16.11.2016
203/2016 výbojky O.S.V.O. Comp a.s. Prešov 16.11.2016
202/2016 elektroinštalačný materiál ELTRA-ELMAT s.r.o. Prešov 15.11.2016
201/2016 plastové známky, kovové krúžky KOPEX s.r.o. Považská Bystrica 15.11.2016
200/2016 rastlinný materiál Abies koreana Miroslav Dujava, Jakovany 15.11.2016
198/2016 stolové kalendáre na rok 2017 FORK, s.r.o. Martin 10.11.2016
197/2016 kamenivo HT SH, s.r.o. Sabinov 10.11.2016
196/2016 kefa na česanie umelého trávnika Anton Oškera – KEFAKOR Trnava 09.11.2016
195/2016 ventilátor a príslušenstvo DALAP s.r.o. Bratislava 09.11.2016
194/2016 vyjadrenie o PTZ Orange Slovensko MICHLOVSKÝ s.r.o. Piešťany 07.11.2016
193/2016 úprava terénu pre oplotenie KC HANA TRANS s.r.o. Široké 07.11.2016
192/2016 hasiace prístroje, príslušenstvo ATH-PO s.r.o. Ľubotice 03.11.2016
191/2016 optický valec, servis tlačiarne FORDAT s.r.o. Prešov 31.10.2016
190/2016 polokošele s potlačou 3b, s.r.o. Prešov 28.10.2016
189/2016 obrubníky INSEMPRE s.r.o. Ľubotice 28.10.2016
188/2016 doprava betónových stĺpikov a platní INSEMPRE s.r.o. Ľubotice 28.10.2016
187/2016 revízna správa elektroinštalácie a bleskozvod DS Ing. Cyril Tuhrín -CT MONT Prešov 24.10.2016
186/2016 znalecký posudok parc. 1469/2 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany 24.10.2016
185/2016 pracovné náradie, materiál STUS SABINOV s.r.o. Sabinov 21.10.2016
184/2016 gumený granulát VAAT s.r.o. Žilina 21.10.2016
183/2016 znalecký posudok parc. 898/2 Ing. Bartolomej Turoci, Krivany 21.10.2016
182/2016 pracovné odevy a obuv GOLITEX s.r.o. Sabinov 21.10.2016
181/2016 visiaci zámok, vložka Daniela Semančíková Sabinov 20.10.2016
180/2016 elektroinštalačný materiál ELTRA-ELMAT s.r.o. Prešov 20.10.2016
179/2016 zrezanie topoľa MLZ group s.r.o. Ľutina 18.10.2016
178/2016 polmotor do kosačky Marián Šupa, Veľké Kostoľany 18.10.2016
177/2016 sypký materiál HANA TRANS s.r.o. Široké 18.10.2016
176/2016 mäso na guláš HURKA s.r.o. Prešov 14.10.2016
175/2016 netkaná textília Miroslav Dujava, Jakovany 13.10.2016
174/2016 tlač spravodajcu 3/2016 PE-PRESS s.r.o. V.Šariš 12.10.2016
173/2016 betónové oplotenie KC PROFIL INVEST s.r.o. Vranov n/T 12.10.2016
172/2016 potvrdenie k územiam NATURA 2000 Štátna ochrana prírody SR 10.10.2016
171/2016 znalecky posudok vozidla Ing. Stanislav Ondirko Drienica 10.10.2016
170/2016 dopravne zrkadlá SIVEX s.r.o. Bratislava 10.10.2016
169/2016 výmena imobilizačnej skrinky IVECO Doprava a mechanizácia, a.s. 07.10.2016
167/2016 domové čísla Smaltovňa Mišík Holíč s.r.o. 04.10.2016
166/2016 matričné tlačivá Centrum polygrafických služieb 04.10.2016
165/2016 spotrebný pracovný materiál STUS SABINOV s.r.o. 30.09.2016
164/2016 autobatéria 100 Ah Ing. Jana Kaletová JK Autodiely 30.09.2016
163/2016 silikónová farba MASTAF s.r.o. 22.09.2016
162/2016 náhradné diely na opravu vozidla Fabia Verešpej Autoservis 22.09.2016
161/2016 betónové stĺpiky na oplotenie KC JM INVESTMENT REAL s.r.o. 22.09.2016
160/2016 sadrokartón + stavebné súčiastky STAV-MAJO s.r.o. 19.09.2016
159/2016 materiál na bleskozvod TVOJA DOBA s.r.o. 19.09.2016

Archív objednávok

zoznam dokumentov

V nasledujúcich odkazoch si môžete stiahnúť zoznam všetkých objednávok z roku 2016.

Rok Akcia
 2016  Stiahnúť v .zip

Zákazky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

hodnotu zákazky
predmet zákazky
identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum  Názov Typ Akcia