December 2019

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci a ňou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy

zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum zverejnenia Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum uzavretia Akcia
DECEMBER
2019
20.12.2019 EKO SVIP, s.r.o. Sabinov Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch KN-C 1544/16, 1544/31, 1542/10, 1542/2, 1542/71 17.12.2019 zmluva_o_bz_o_zvb_ekosvip
20.12.2019 Michaela Varhoľová, Pečovská Nová Ves Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 482/1 20.12.2019 zmluva_o_bz_o_ zvb_varholova_nn_vp_kp
20.12.2019 Ing. Cyril Tuhrin – CT MONT, Prešov Zmluva o dielo – V Pečovskej Novej Vsi bezpečnejší – I. etapa (kamerový systém obce) 20.12.2019 zmluva_o_dielo_ct_mont
priloha1_k_zod_ct_mont
20.12.2019 Environmentálny fond Bratislava Zmluva č. 140570 08U02 o poskytnutí podpory formou dotácie na projekt: Rekonštrukcia prevádzkovej budovy sociálneho podniku na ul. Hlavná 2, Pečovská Nová Ves 25.11.2019 zmluva_140570_08u02_environmentalny_fond
zverejnená v CRZ: 25.11.2019, účinná 26.11.2019

Objednávky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Číslo
Popis objednaného plnenia
Dodávateľ Dátum vystavenia
DECEMBER 2019
227/2019 šaštín, okrasný kameň HANA-trans, s.r.o. Široké 31.12.2019
226/2019 porealizačné zameranie stavby Denný stacionár GEODUS, s.r.o. Sabinov 31.12.2019
225/2019 všeobecný materiál Daniela Semančíková, Sabinov 27.12.2019
224/2019 Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 27.12.2019
223/2019 Verejná správa – ročný prístup 2020 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 18.12.2019
222/2019 znalecký posudok vozidla Peugeot Ing. Stanislav Ondirko, Drienica 18.12.2019
221/2019 servis obecného vozidla Fabia Verešpej servis s.r.o. Pečovská Nová Ves 18.12.2019
220/2019 vypracovanie žiadosti o dotáciu – Rekonštrukcia prevádzkovej budovy sociálneho podniku na ul. Hlavná 2, PNV MJM Group s.r.o. Kurov 16.12.2019
219/2019 tlačiareň pre potreby matričného úradu FORDAT, s.r.o. Prešov 16.12.2019
218/2019 deratizácia priestorov komunitného centra Rodent Control, Ľuboš Kydala, Tulčík 13.12.2019
217/2019 mäsové výrobky na prípravu kapustnice – Vianočné trhy HURKA s.r.o. Prešov 10.12.2019
216/2019 plastové vrecia na komunálny odpad Marius Pedersen a.s. Trenčín 10.12.2019
215/2019 náhradné diely do vozového parku DEGRO s.r.o. Sabinov 10.12.2019
214/2019 prevoz vianočného stromčeka PILSTAV SK s.r.o. Sabinov 10.12.2019
213/2019 cukroviny do balíčkov na Mikuláša pre deti v rómskej osade LC Sabinov a.s. Sabinov 10.12.2019
212/2019 drez a batéria pre vybavenie kuchyne denného stacionára ReMar Slovakia, s.r.o. Bratislava 10.12.2019
211/2019 výroba a dodanie betónu BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves 06.12.2019
210/2019 vypracovanie projektovej dokumentácie – SO 620-03 Verejné osvetlenie – vetva C Ing. Vladimír Adamčák – EL.V.A., Demjata 06.12.2019
209/2019 náučné maľovánky Samuel Kaščák, Prešov 06.12.2019
208/2019 geometrický plán – oddelenie parcely pod cykoprístreškom EuroVelo 11 Ing. František Haník – GEOKART Prešov 06.12.2019
207/2019 vystúpenie FS Kalina – Pečovskonovoveský jarmok OZ KS Kalina, Plaveč 06.12.2019
206/2019 svetelný kábel Kokiska s.r.o., Sadov, ČR 06.12.2019
205/2019 ohňostroj PYROTECHNICS ACTIVITIES s.r.o. Košice 06.12.2019
204/2019 elektrospotrebiče do kuchyne v dennom stacionári Internet Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava 02.12.2019

Zákazky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

hodnotu zákazky
predmet zákazky
identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum  Názov Typ Akcia

Faktúry

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

Interné číslo
Číslo
Dodávateľ Popis fakturovaného plnenia
Suma Dátum úhrady
DECEMBER
 2019
D 1719 7267280501 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina – vyúčtovanie 01.01.2019 – 31.12.2019 – admin.budova tehelňa, garáže -33,96 € 23.01.2020
D 1619 7267280500 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina – vyúčtovanie 01.01.2019 – 31.12.2019 – MI Roveň, haly, zberný dvor -30,66 € 23.01.2020
D 1519 8412241913 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn – vyúčtovanie 01.06.2019 – 31.12.2019 – prev. budova OcÚ – Na Pečovec 802 -548,85 € 28.01.2020
D 1419 8412241912 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn – vyúčtovanie 01.06.2019 – 31.12.2019 – obecný úrad -714,26 € 28.01.2020
D 1319 8412241911 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn – vyúčtovanie 01.06.2019 – 31.12.2019 – prev. vzdel. centrum -671,86 € 28.01.2020
D 1219 8412241910 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn – vyúčtovanie 01.06.2019 – 31.12.2019 – prev. budova soc.pod. -443,66 € 28.01.2020
D 1119 8412241909 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn – vyúčtovanie 01.06.2019 – 31.12.2019 – zdravotné stredisko -334,85 € 28.01.2020
D 1019 5482019 INSEMPRE s.r.o. Prešov – Ľubotice dobropis za vrátené palety -183,60 € 07.01.2020
70619 86100136 PORADCA s.r.o. Žilina predplatné Poradca 2020 65,80 € 31.01.2020
70519 7267280499 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina – vyúčtovanie 01.01.2019 – 31.12.2019 – odberné miesta OcÚ 306,29 € 22.01.2020
70419 7294122684 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.12.2019 – 31.12.2019 – VO Za Majerom 58,10 € 20.01.2020
70319 7293130947 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.12.2019   31.12.2019 – komunitné centrum  334,75 €  20.01.2020
70219 7296111135 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.12.2019 – 31.12.2019 – Na Dujave 322, VO Na Rybníkoch 304,52 € 20.01.2020
70119 7294122683 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.12.2019 – 31.12.2019 – ul. Kostolná 24,24 € 14.01.2020
70019 7294122682 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.12.2019 – 31.12.2019 – VO Hlavná 130, Na Dujave 923,44 € 14.01.2020
69919 7292611136 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.12.2019 – 31.12.2019 – hasičská zbrojnica 50,03 € 14.01.2020
69819 7292611134 Východoslovenská energetika, a.s. Košice elektrina 01.12.2019 – 31.12.2019 – obecný úrad 183,55 € 14.01.2020
69719 9700004396 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice nájom za pozemok za rok 2019 – EuroVelo 11 1,00 € 14.01.2020
69619 201912044 HANA-trans, s.r.o. Široké piesok, kameň 185,04 € 14.01.2020
69519 8249559387 Slovak Telekom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby 12/2019 – obecný úrad 46,73 € 14.01.2020
69419 112/2019 Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice predaj obedov v mesiaci 12/2019 203,04 € 14.01.2020
69319 3117191741 Marius Pedersen, a.s. Trenčín zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za 12/2019 2 251,47 € 14.01.2020
69219 20192449 Disig, a.s. Bratislava kvalifikovaný certifikát pre pečať v HSM module ÚPVS 4-ročný 90,60 € 14.01.2020
69119 5021919906 Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina  Verejná správa 2020 – ročný prístup 165,00 € 20.12.2019
69019 FV190887 MASTAF, s.r.o. Sabinov nemrznúca zmes 5,82 € 08.01.2020
68919 2019220 osobna-preprava, s.r.o. Lipany preprava osôb v mesiaci 11/2019 a 12/2019 151,00 € 08.01.2020
68819 190691 ATH-PO s.r.o. Ľubotice činnosť OPP, BOZP a PZS za 4. Q 2019 240,00 € 08.01.2020
68719 FV190057 Daniela Semančíková, Sabinov  všeobecný materiál  181,80 €  30.12.2019
VPD 5973 19FKS008010 Kokiska s.r.o. Sadov, ČR svetelný kábel 34,88 € 09.12.2019
VPD 5964 101/2019 Jozef Havrila – MARTINI BAR, Ľubotice predaj obedov v mesiaci 11/2019 282,96 € 02.12.2019
68619 FV190118 TerMo, s.r.o. Pečovská Nová Ves dodávka materiál na realizáciu diela – Plynofikácia kotolne MŠ na ul. Rómskej 821/45 v obci Peč.N.Ves 4 500,00 € 27.12.2019
68519 FV190763 PIL-STAV, s.r.o. Sabinov cement 20,72 € 27.12.2019
68419 4122019 Ľuboš Kydala, Tulčík dezinsekčný zásah v komunitnom centre 150,00 € 27.12.2019
68319 2019520 FORDAT, s.r.o. Prešov tlačiareň pre matričný úrad 497,00 € 20.12.2019
68219 190218 Verešpej servis s.r.o. Pečovská Nová Ves servis obecného vozidla Fabia 19,80 € 20.12.2019
68119 54190144 COOP Jednota Prešov poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 12/2019 803,22 € 20.12.2019
68019 FVP190089 TerMo, s.r.o. Pečovská Nová Ves vodoinštalačný materiál 17,88 € 20.12.2019
67919 FV194859 HURKA  s.r.o. Prešov mäsové výrobky – Vianočné trhy 235,18 € 18.12.2019
67819 20191201 DEGRO s.r.o. Sabinov náhradné diely do vozového parku obce 139,50 € 18.12.2019
67719 3117191628 Marius Pedersen, a.s. Trenčín plastové vrecia 357,60 € 18.12.2019
67619 1191203061 ReMar Slovakia, s.r.o. Bratislava drez a batéria do kuchynskej linky v dennom stacionári 166,00 € 12.12.2019
67519 FV191132 GLAstav s.r.o. Lipany elektroinštalačný materiál 49,72 € 18.12.2019
67419 190162 PILSTAV SK s.r.o. Sabinov prevoz jedle na Kostolnú ulicu 48,00 € 18.12.2019
67319 10193597 FORK, s.r.o. Martin novoročné pozdravy, stolové kalendáre 995,20 € 18.12.2019
67219 3091956407 DOXX – Stravné lístky, s.r.o. Žilina stravné lístky na mesiac 12/2019 1 555,50 € 02.12.2019
67119 7293128689 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.11.2019 – 30.11.2019 – VO Za Majerom 53,29 € 18.12.2019
67019 7293128688 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.11.2019 – 30.11.2019 – ul. Kostolná 24,24 € 18.12.2019
66919 7293128687 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.11.2019 – 30.11.2019 – VO Hlavná 130, Na Dujave 811,22 € 18.12.2019
66819 7292608729 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.11.2019 – 30.11.2019 – prev. budova OcÚ – Na Pečovec 802 39,68 € 18.12.2019
66719 7292608728 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.11.2019 – 30.11.2019 – Na Dujave 322, VO Na Rybníkoch 285,24 € 18.12.2019
66619 7292608727 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.11.2019 – 30.11.2019 – obecný úrad 156,42 € 18.12.2019
66519 7292428392 Východoslovenská energetika a.s. Košice elektrina 01.11.2019 – 30.11.2019 – komunitné centrum 199,14 € 18.12.2019
D 919 2700006870 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice dobropis za vodné a stočné 20.08.2019 – 31.10.2019 – prev.vzdel. centrum -19,51 € 23.12.2019
D 819 2700006815 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice dobropis za vodné a stočné 20.08.2019 – 31.10.2019 – OcÚ -19,51 € 23.12.2019
D 719 FV190051 Lechstav, s.r.o. Prešov dobropis za nedodaný materiál na stavbu – Rekonštrukcia prevádzkovej budovy sociálneho podniku Hlavná 2 -23 261,58 € 27.12.2019
D 619 7111923909 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice dobropis k faktúre za pripojovací poplatok – Jabloňová ul. -194,00 € 11.12.2019
66419 8247337245 Slovak Telekom, a.s. Bratislava telekomunikačné služby 11/2019 – obecný úrad 48,07 € 12.12.2019
66319 8036113937 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava elektrospotrebiče pre vybavenie kuchyne v dennom stacionári ASEN 572,50 € 04.12.2019
66219 462019131 PYROTECHNICS ACTIVITIES, s.r.o. Košice ohňostroj – Nový rok 2020 600,00 € 12.12.2019
66119 29000773 EPoS SB, s.r.o. Sabinov kancelárske potreby – aktivity KC 247,83 € 12.12.2019
66019 1901706 LC Sabinov a.s., Sabinov sladkosti do balíčkov – Mikuláš v rómskej osade 195,00 € 12.12.2019
65919 2019021 Ing. Vladimír Adamčák – ELVA, Demjata projektová dokumentácia – Dobudovanie ZTI MRK Peč.N.Ves, Verejné osvetlenie – vetva C 300,00 € 12.12.2019
65819 3117191549 Marius Pedersen, a.s. Trenčín zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za mesiac 11/2019 2 010,44 € 12.12.2019
65719 752019 Ing. František Haník – GEOKART Prešov geometrický plán na oddelenie parcely pod cykloprístreškom EuroVelo 11 160,00 € 12.12.2019
65619 FA001/2019 OZ FS Kalina, Plaveč vystúpenie FS Kalina – jarmok 2019 200,00 € 12.12.2019
65519 20190178 BETON GARONE s.r.o. Pečovská Nová Ves výroba betónu 189,08 € 12.12.2019
65419 3171900841 Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov zneškodnenie objemného odpadu 200307 za mesiac 11/2019 1 033,95 € 12.12.2019
65319 2019105 Samuel Kaščák, Prešov náučné maľovánky 330,00 € 12.12.2019
65219 5539638999 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 12/2019 – stavebný úrad 23,50 € 04.12.2019
65119 5539613902 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 12/2019 – spojenie dát 1,00 € 04.12.2019
65019 5539633747 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 12/2019 – komunitné služby 16,06 € 04.12.2019
64919 5539629043 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 12/2019 – terénna sociálna práca 32,80 € 04.12.2019
64819 5539628836 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 12/2019 – technické oddelenie 32,50 € 04.12.2019
64719 5539634781 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 12/2019 – starosta 25,00 € 04.12.2019
64619 5539632720 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 12/2019 – mobilný internet 15,00 € 04.12.2019
64519 5539633099 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 12/2019 – zástupca starostu  25,00 €  04.12.2019
64419 5539633274 Orange Slovensko, a.s. Bratislava mobilné služby 12/2019 – prednosta OcÚ 30,00 € 04.12.2019
64319 FV1921222 STAV-MAJO s.r.o., Lipany netkaná textília 13,50 € 04.12.2019
64219 1900050360 WI-NET s.r.o., Raslavice Internet N SPEED 2 Pro za mesiac 12/2019 – obecný úrad 30,00 € 04.12.2019
64119 8687437149 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.12.2019 – 31.12.2019 – tehelňa 77,00 € 04.12.2019
64019 8687437148 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.12.2019 – 31.12.2019 – prevádzková budova OcÚ – Na Pečovec 802 103,00 € 04.12.2019
63919 8687437147 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.12.2019 – 31.12.2019 – prevádzkovo vzdelávacie centrum 110,00 € 04.12.2019
63819 8687437146 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.12.2019 – 31.12.2019 – zdravotné stredisko 237,00 € 04.12.2019
63719 8687437145 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava plyn 01.12.2019 – 31.12.2019 – obecný úrad 375,00 € 04.12.2019
63619 FV190816 MASTAF, s.r.o. Sabinov stavebné náradie 36,74 € 04.12.2019
63519 193003446 MM-Networks s.r.o., Lipany Internet 8/1 za mesiac 12/2019 – komunitné centrum 12,50 € 04.12.2019
63419 42/11/2019 FHUP “BRAMEX” Wojtowicz i Świder Spólka Jawna, Wojaszóvka, PL brány k oploteniu denného stacionára 1 460,00 € 04.12.2019
63319 782019 Ing. František Haník – GEOKART Prešov geometrický plán – porealizačné zameranie EuroVelo 11 3 300,00 € 04.12.2019
63219 2500015207 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice vodné a stočné 01.11.2019 – 19.11.2019 – OM vo vlastníctve obce 142,19 € 04.12.2019
63119 2500015206 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice vodné a stočné 01.11.2019 – 19.11.2019 – byty na ul. Rómskej 119,88 € 04.12.2019
63019 1019120310 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice výkon zodpovednej osoby za 12/2019 42,00 € 04.12.2019
62919 FV190660 PIL-STAV, s.r.o. Sabinov obrubníky 19,50 € 04.12.2019