2022

Faktúry

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

 

Číslo faktúry
Akcia Dátum zverejnenia
 ROK 2023
 1/23 – 24/23 faktury_0201_23012023 27.01.2023
25/23 – 32/23 faktury_2701_31012023 14.02.2023
33/23 – 79/23 faktury_0102_10022023 14.02.2023
 ROK 2022
703/22 – 704/22 faktury_2211_22112022 26.04.2023
749/22, 751/22, 778/22 -819/22 faktury_0512_28122022 26.01.2023
VPD 6042, 6084, 6095 faktury_0711_28112022_v_hotovosti 03.01.2023
714/22, 746/22 – 777/22 faktury_0112_15122022 22.12.2022
714/22 – 745/22 faktury_0112_06122022 16.12.2022
696/22 – 713/22 faktury_1811_28112022 16.12.2022
643/22 – 695/22 faktury_0211_16112022 30.11.2022
604/22 – 642/22 faktury_1410_31102022 16.11.2022
433/22 – 434/22 faktury_0408_04082022 10.11.2022
552/22 – 603/22 faktury_0310_12102022 09.11.2022
VPD 5791, 5822 faktury_0609_19092022_v_hotovosti 27.10.2022
531/22 – 551/22 faktury_1909_30092022 21.10.2022
488/22 – 530/22 faktury_0209_16092022 03.10.2022
454/22 – 487/22 faktury_1508_31082022 20.09.2022
335/22, 406/22 – 453/22 faktury_2206_10082022 30.08.2022
388/22 – 405/22 faktury_1507_29072022 12.08.2022
348/22 – 387/22 faktury_0107_14072022 27.07.2022
VPD 5466, 5516 faktury_0106_14062022_v_hotovosti 19.07.2022
322/22 – 334/22, 336/22 – 347/22 faktury_1306_30062022 15.07.2022
275/22 – 321/22 faktury_0106_10062022 30.06.2022
VPD 5419 faktury_1305_13052022_v_hotovosti 30.06.2022
257/22 – 274/22 faktury_1605_31052022 28.06.2022
VPD 5409 faktury_1105_11052022_v_hotovosti 14.06.2022
204/22 – 256/22 faktury_0205_13052022 26.05.2022
VPD 5260, 5330, 5331 faktury_0104_28042022_v_hotovosti 23.05.2022
184/22 – 203/22 faktury_1304_29042022 17.05.2022
146/22 – 183/22 faktury_0104_12042022 03.05.2022
VPD 5179, 5193, 5226, 5238, 5239, 5243 faktury_0703_30032022_v_hotovosti 20.04.2022
131/22 – 145/22 faktury_1403_31032022 11.04.2022
85/22 – 130/22 faktury_0103_11032022 29.03.2022
VPD 5138 faktury_2402_24022022_v_hotovosti 17.03.2022
67/22 – 84/22 faktury_1502_24022022 11.03.2022
39/22 – 66/22 faktury_0102_09022022 01.03.2022
VPD 5013, 5045 faktury_1201_21012022_v_hotovosti 24.02.2022
23/22 – 38/22 faktury_1801_31012022 24.02.2022
1/22 – 22/22 faktury_0301_14012022 09.02.2022

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla obci a ňou zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy

zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Podľa ods. 6 § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. je od 31.3.2022 obec povinná zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv

Odkaz na zverejnené zmluvy v Centrálnom registri zmlúv:

Obec Pečovská Nová Ves ako objednávateľ https://www.crz.gov.sk/2171273-sk/centralny-register-zmluv/?art_zs2=&art_predmet=&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=Obec+Pe%C4%8Dovsk%C3%A1+Nov%C3%A1+Ves&nazov=&art_ico1=&ID=2171273&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5&frm_id_frm_filter_3=62601bb347248

Obec Pečovská Nová Ves ako dodávateľ https://www.crz.gov.sk/2171273-sk/centralny-register-zmluv/?art_zs2=Obec+Pe%C4%8Dovsk%C3%A1+Nov%C3%A1+Ves&art_predmet=&art_ico=&art_suma_spolu_od=&art_suma_spolu_do=&art_datum_zverejnene_od=&art_datum_zverejnene_do=&art_rezort=0&art_zs1=&nazov=&art_ico1=&ID=2171273&odoslat=Vyh%C4%BEada%C5%A5&frm_id_frm_filter_3=62601bb347248

 

Dátum zverejnenia Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum uzavretia Akcia
2022
29.03.2022 Michal Petrík – STAV-PET, Lipany Zmluva o dielo – Realizačná projektová dokumentácia – Hygienické centrum Pečovská Nová Ves 23.03.2022 zmluva_o_dielo_realizacna_pd_hygienicke_centrum_pnv_stav_pet
25.03.2022 Ing. Ľuboš Mesarč, Ing. Monika Mesarčová, Pečovská Nová Ves Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku C KN 780/65 25.03.2022 zmluva_o_zriadeni_vecneho_bremena_mesarc_mesarcova_vp_kp_pp
24.03.2022 Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava Zmluva o termínovanom úvere č. 320/2022/UZ 24.03.2022 zmluva_o_terminovanom_uvere_320_2022_uz
vseobecne_obchodne_podmienky_pre_uvery_vub
priloha_zmluvy_320_2022_uz_odkladacie_podmienky
priloha_zmluvy_320_2022_uz_vzor_ziadosti
priloha_zmluvy_320_2022_uz_specificke_podmienky_uveru
23.03.2022 Magdaléna Kochanová, Pečovská Nová Ves Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania 23.03.2022 zmluva_spolocne_stravovanie_kochanova_magdalena
22.03.2022 Klima – Therm Prešov, s.r.o. Buclovany Zmluva o dielo – Využitie aerotermálnej energie pri výrobe tepla v ZŠ a MŠ Pečovská Nová Ves 21.03.2022 zmluva_o_dielo_klima_therm_presov
priloha1_k_zmluve_o_dielo_klima_therm_presov
22.03.2022 Ivana Vaľušová, Pečovská Nová Ves Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania 22.03.2022 zmluva_spolocne_stravovanie_valusova_ivana
22.03.2022 Ján Vaľuš, Pečovská Nová Ves Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania 22.03.2022 zmluva_spolocne_stravovanie_valus_jan
21.03.2022 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava Dohoda o ukončení zmluvy o dielo zo dňa 13.06.2018 – Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves 21.03.2022 dohoda o ukonceni_zmluvy_o_dielo_z_13062018_swietelsky_slovakia
18.03.2022 Július Pavlík, Jana Pavlíková, Jozef Hurdich, Angelika Hurdichová, Peter Krajňák, Ján Majdák, Mgr. Zuzana Majdáková Kúpna zmluva –  parcely KN-C 1544/42, 1544/43, 1544/44, 1545/7, 1545/5 18.03.2022 kupna_zmluva_pozemky_kvetna_pnv
18.03.2022 Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava v zast. SIEA Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC411-2019-61/BUG9 15.03.2022 https://www.crz.gov.sk/zmluva/6268818/
14.03.2022 ATH-PO s.r.o., Ľubotice – Šarišské Lúky Mandátna zmluva – vykonávanie činnosti preventivára požiarnej ochrany v obci Pečovská Nová Ves 10.03.2022 mandatna_zmluva_prenventivar_po_pnv_ath_po
09.03.2022 JK TIM s.r.o., Pečovská Nová Ves Zmluva o dielo – Duchovné tradície spájajú naše cesty 09.03.2022 zmluva_o_dielo_duchovne_tradicie_spajaju_nase_cesty_jk_tim
priloha1_k_zod_duchovne_tradicie_spajaju_nase_cesty_jk_tim
09.03.2022 Swietelsky – Slovakia spol. s r.o., Bratislava Dohoda o ukončení zmluvy o dielo zo dňa 29.11.2021 – Dobudovanie ZTI v MRK obce Pečovská Nová Ves 09.03.2022 dohoda_o_ukonceni_zmluvy_o_dielo_zo_dna_29112021_swietelsky_slovakia
09.03.2022 Metrostav DS a.s., Bratislava Zmluva o dielo – Rekonštrukcia a rozšírenie MK vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves – ul. Jabloňová, ul. Mlynská 07.03.2022 zmluva_o_dielo_pnv_mk_jablonova_mlynska_metrostav_ds
priloha1_k_zod_pnv_mk_jablonova_mlynska_metrostav_ds
07.03.2022 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000807831P – OM Kvetná 858, Pečovská Nová Ves 07.03.2022 zmluva_o_pripojeni_24zvs0000807831p_vsd
02.03.2022 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. ZoP/2022/123-BZ – Pečovská Nová Ves, 7 RD, NN 02.03.2022 ZoP_2022_123_BZ
01.03.2022 Telovýchovná jednota SLOVAN Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 25.02.2022 zmluva_dotacia_tj_slovan_2022
28.02.2022 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. ZoP/2022/112-BZ – parc. č. 1544/35,37,38,40 28.02.2022 ZoP_2022_112_BZ
28.02.2022 Fond na podporu športu, Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-85 zo dňa 15.11.2021 21.02.2022 https://www.crz.gov.sk/6221760-sk/dodatok-c-1/
23.02.2022 Prešovská univerzita, Prešov Dohoda o zabezpečení odbornej praxe pre študentov 11.02.2022 dohoda_odborna_prax_presovska_univerzita
23.02.2022 Mária Kvašňáková, Pečovská Nová Ves Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania 23.02.2022 zmluva_spolocne_stravovanie_kvasnakova_maria
22.02.2022 Anna Trávniková, Pečovská Nová Ves Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania 22.02.2022 zmluva_spolocne_stravovanie_travnikova_anna
21.02.2022 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou na rok 2022 17.02.2022 https://www.crz.gov.sk/zmluva/6218977/
18.02.2022 Lýdia Cicmanová, Pečovská Nová Ves Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania 18.02.2022 zmluva_spolocne_stravovanie_cicmanova_lydia
18.02.2022 Marius Pedersen, a.s. Trenčín Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 11.12.2017 13.12.2021 dodatok1_k_zmluve_zo_dna_11122017_marius_pedersen
18.02.2022 Mária Kočiščáková, Pečovská Nová Ves Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania 18.02.2022 zmluva_spolocne_stravovanie_kociscakova_maria
18.02.2022 Jozef Kočiščák, Pečovská Nová Ves Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania 18.02.2022 zmluva_spolocne_stravovanie_kociscak_jozef
18.02.2022 Margita Leščáková, Pečovská Nová Ves Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania 18.02.2022 zmluva_spolocne_stravovanie_lescakova_margita
18.02.2022 Štefan Leščák, Pečovská Nová Ves Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania 18.02.2022 zmluva_spolocne_stravovanie_lescak_stefan
18.02.2022 Mária Žilková, Pečovská Nová Ves Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania 17.02.2022 zmluva_spolocne_stravovanie_zilkova_maria
16.02.2022 Jarmila Dinisová, Pečovská Nová Ves Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 17.01.2022 16.02.2022 dodatok_k_zmluve_o_zriadeni_vecneho_bremena_dinisova_jarmila_vp_kp_pp
16.02.2022 Helena Dujavová, Pečovská Nová Ves Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 17.01.2022 16.02.2022 dodatok_k_zmluve_o_zriadeni_vecneho_bremena_dujavova_helena_vp_kp_pp
15.02.2022 Mgr. Jozefína Andraščíková, Pečovská Nová Ves Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania 15.02.2022 zmluva_spolocne_stravovanie_andrascikova_jozefina
15.02.2022 MVDr. Vladimír Andraščík, Pečovská Nová Ves Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania 15.02.2022 zmluva_spolocne_stravovanie_andrascik_vladimir
15.02.2022 Jozef Dujava, Sabinov Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 27.12.2021 11.02.2022 dodatok_k_zmluve_o_zriadeni_vecneho_bremena_dujava_jozef_vp_kp
14.02.2022 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Zmluva o grantovom účte 14.02.2022 zmluva_o_grantovom_ucte_prima_banka_14022022
11.02.2022 Mgr. Gabriela Ižaríková PhD., Košice, Ing. Anna Mrázová, Tomášov, Ing. Marek Ižarík, Bratislava – Podunajské Biskupice Kúpna zmluva – pozemok KN-C 547/3 pre obec 11.02.2022 kupna_zmluva_parcela_547_3_pre_obec
10.02.2022 THOMASO, s.r.o. Sabinov Zmluva o dielo – Cykloprístrešky pre ZŠ Pečovská Nová Ves 10.02.2022 zmluva_o_dielo_cyklopristresky_zs_pnv_thomaso
10.02.2022 STAV-MAJO s.r.o., Lipany Kúpna zmluva – bytový dom súp.č.  857, bytový dom súp. č. 858, technická vybavenosť 10.02.2022 kupna_zmluva_BD_pecovska_nova_ves_2x12_bj
28.01.2022 OZ TJ “OROL” Pečovská Nová Ves Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 12.01.2022 zmluva_dotacia_tj_orol_2022
25.01.2022 Martin Michalík, Pečovská Nová Ves Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania 25.01.2022 zmluva_spolocne_stravovanie_michalik_martin
25.01.2022 Metrostav DS a.s., Bratislava Zmluva o dielo – Úprava krytu vozovky MK ul. Záhradná v Pečovskej Novej Vsi 12.01.2022 zmluva_o_dielo_metrostav_ds
priloha1_k_zod_metrostav_ds
priloha2_k_zod_metrostav_ds
20.01.2022 Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ARG3 15.12.2021 zmluva_o_poskytnuti_nfp_309070ARG3_ppa
priloha1_zmluvy_o_nfp_309070ARG3_ppa
priloha2_zmluvy_o_nfp_309070ARG3_ppa
v CRZ zverejnená: 18.01.2022, účinná 19.01.2022
20.01.2022 Agnesa Rozkošová, Pečovská Nová Ves Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania 20.01.2022 zmluva_spolocne_stravovanie_rozkosova_agnesa
20.01.2022 Elena Pitoňáková, Pečovská Nová Ves Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania 20.01.2022 zmluva_spolocne_stravovanie_pitonakova_elena
20.01.2022 Terézia Šechná, Pečovská Nová Ves Zmluva o zabezpečení spoločného stravovania 19.01.2022 zmluva_spolocne_stravovanie_sechna_terezia
18.01.2022 Jarmila Dinisová, Pečovská Nová Ves Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 482/1 17.01.2022 zmluva_o_zriadeni_vecneho_bremena_dinisova_jarmila_vp_kp_pp
18.01.2022 Helena Dujavová, Pečovská Nová Ves Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 482/1 17.01.2022 zmluva_o_zriadeni_vecneho_bremena_dujavova_helena_vp_kp_pp
17.01.2022 Východoslovenská distribučná, a.s. Košice Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000805277 

parcela 1494/70

17.01.2022 zmluva_o_pripojeni_24zvs0000805277z_vsd
17.01.2022 Molčan Marian, s.r.o. Gregorovce Zmluva o dielo – Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová Ves, Rómska ul. 10.01.2022 zmluva_o_dielo_molcan_marian
priloha1_k_zod_molcan_marian
13.01.2022 ENVI – PAK, a.s. Bratislava Príloha č. 1 k Zmluve č. VMI1231201803 03.01.2022 priloha1_k_zmluve_vmi1231201803_envi_pak_03012022
13.01.2022 doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD., Košice Zmluva o poskytovaní právnych služieb 04.01.2022 zmluva_o_poskytovani_pravnych_sluzieb_022022_judr_sotolar
13.01.2022 Alexandra Husárová, Pečovská Nová Ves Zmluva o nájme pozemku 1494/70 07.01.2022 najomna_zmluva_pozemok_1494_70_alexandra_husarova

Objednávky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Číslo objednávky
Akcia Dátum zverejnenia
 ROK 2023
1/2023 – 9/2023 objednavky_0201_23012023 27.01.2023
 ROK 2022
245/2022 – 248/2022 objednavky_1212_27122022 27.01.2023
231/2022 – 244/2022 objednavky_0112_05122022 15.12.2022
229/2022 – 230/2022 objednavky_3011_30112022 15.12.2022
225/2022 – 228/2022 objednavky_2111_21112022 02.12.2022
216/2022 – 224/2022 objednavky_0211_18112022 24.11.2022
211/2022 – 215/2022 objednavky_1710_24102022 09.11.2022
202/2022 – 210/2022 objednavky_1010_17102022 02.11.2022
196/2022 – 201/2022 objednavky_0710_07102022 21.10.2022
188/2022 – 195/2022 objednavky_3009_30092022 19.10.2022
169/2022 – 187/2022 objednavky_1609_24092022 05.10.2022
160/2022 – 168/2022 objednavky_0609_10092022 21.09.2022
156/2022 – 159/2022 objednavky_3008_30082022 21.09.2022
135/2022 – 155/2022 objednavky_0108_21082022 31.08.2022
127/2022 – 134/2022 objednavky_2207_22072022 11.08.2022
116/2022 – 126/2022 objednavky_0607_20072022 27.07.2022
111/2022 – 115/2022 objednavky_2506_28062022 13.07.2022
98/2022 – 110/2022 objednavky_0106_25062022 29.06.2022
83/2022 – 97/2022 objednavky_1305_27052022 08.06.2022
77/2022 – 82/2022 objednavky_0205_13052022 20.05.2022
74/2022 – 76/2022 objednavky_0205_02052022 13.05.2022
65/2022 – 73/2022 objednavky_2504_29042022 11.05.2022
58/2022 – 64/2022 objednavky_0704_20042022 27.04.2022
45/2022 – 57/2022 objednavky_0104_07042022 14.04.2022
43/2022 – 44/2022 objednavky_2803_28032022 14.04.2022
36/2022 – 42/2022 objednavky_0803_18032022 31.03.2022
27/2022 – 35/2022 objednavky_0103_08032022 11.03.2022
21/2022 – 26/2022 objednavky_2102_28022022 11.03.2022
17/2022 – 20/2022 objednavky_0102_11022022 17.02.2022
11/2022 – 16/2022 objednavky_2001_31012022 17.02.2022
1/2022 – 10/2022 objednavky_1001_19012022 25.01.2022

 

Zákazky

zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

hodnotu zákazky
predmet zákazky
identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum  Názov Typ Akcia