Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 05.09.2022 o 10.00 hod.