Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia – prevádzky, zrušenie štátnej karantény, rúška od 10.6.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia – prevádzky, zrušenie štátnej karantény, rúška od 10.6.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 09.06. 2020, ktorým sa s účinnosťou od 10. júna 2020 od 6:00 hod. do odvolania uzatvárajú všetky zariadenia a maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem zariadení a prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto zariadení a prevádzok

v súbore pdf  Opatrenie_UVZSR_prevadzky_09062020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 09.06.2020 s účinnosťou od 10. júna 2020 od 07:00 hod. do odvolania o zmene opatrení pri prechode cez hranice – domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény

v súbore pdf  Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_zrusenie_statnej_karateny_09062020 

opatrenie_uvzsr_zrusenie_statnej_karanteny

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 09.06.2020 s účinnosťou od 10. júna 2020 od 06:00 od. do odvolania o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

v súbore pdf  Opatrenie_UVZSR_ruska_09062020