Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 4. fáza, rúška, hranice

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 4. fáza, rúška, hranice

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 02.06. 2020, ktorým sa s účinnosťou od 03. júna 2020 od 6:00 hod. do odvolania uzatvárajú všetky zariadenia a maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem zariadení a prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto zariadení a prevádzok

v súbore pdf  final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 02.06.2020 s účinnosťou od 03. júna 2020 od 00:00 od. do odvolania o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

v súbore pdf  final_opatrenie_ruska_02_06

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 01.06.2020 s účinnosťou od 02. júna 2020 od 07:00 hod. do odvolania o zmene opatrení pri prechode cez hranice, 48 hod.

v súbore pdf  zmena_opatrenia_hranice_48 hodin_01_06_final