Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 19.05.2020 – prevádzky 3. fáza, hromadné podujatia, nosenie rúšok

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 19.05.2020 – prevádzky 3. fáza, hromadné podujatia, nosenie rúšok

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 19.05. 2020, ktorým sa s účinnosťou od 20. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania uzatvárajú všetky zariadenia a maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem zariadení a prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto zariadení a prevádzok

v súbore pdf  19_05_2020_navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_01

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 19.05.2020  s účinnosťou od 20. mája 2020, vzťahujúce sa na usporadúvanie hromadných podujatí

v súbore pdf  19_05_2020_Opatrenie_hromadne_podujatia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 19.05.2020  s účinnosťou od 20. mája 2020, o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

v súbore pdf  19_05_2020_final_opatrenia_ruska