Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 05.05.2020 – prevádzky 2. fáza, bohoslužby

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 05.05.2020 – prevádzky 2. fáza, bohoslužby

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 05.05. 2020, ktorým sa s účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania uzatvárajú všetky zariadenia a maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem zariadení a prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto zariadení a prevádzok

v súbore pdf  opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 05.05. 2020, s účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania vzťahujúce sa na výkon bohoslužieb

v súbore pdf  opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby