Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia – rúška, rozšírenie zoznamu bezpečných štátov od 20.6.2020, prevádzky, hromadné podujatia od 1.7.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia – rúška, rozšírenie zoznamu bezpečných štátov od 20.6.2020, prevádzky, hromadné podujatia od 1.7.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 25.06.2020, ktorým sa s účinnosťou od 01. júla 2020 nariaďujú podmienky činnosti maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby a usporadúvania hromadných podujatí

v súbore pdf  Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_25.06.2020_prevadzky

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 19.06.2020 s účinnosťou od 20. júna 2020 od 06:00 hod. o zmene opatrení pri prechode cez hranice – doplnenie zoznamu bezpečných štátov do prílohy

v súbore pdf  Opatrenie_k_hraniciam_doplnenie_bezpecnych_statov_do_prilohy_19062020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 19.06.2020 s účinnosťou od 20. júna 2020 od 06:00 od. do odvolania o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

v súbore pdf  19_06_final_opatrenia_ruska_stredne_skoly