Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 16.3.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 16.3.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb s účinnosťou od 16.3.2020

v súbore pdf  opatrenie-uvz-sr-o-zakaze-a-obmedzeni-prevadzok