Oznam o možnosti podávania požiadaviek k tvorbe cestovných poriadkov 2020/2021

Oznam o možnosti podávania požiadaviek k tvorbe cestovných poriadkov 2020/2021

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy v spolupráci so zmluvnými dopravcami SAD Prešov, a.s., SAD Humenné, a.s., SAD Poprad, a.s., BUS Karpaty, s.r.o. Stará Ľubovňa a spoločnosťou IDS Východ, s.r.o. oznamuje, že dňom 15.7.2020 je možné podávať požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021.

Aktuálne platné cestovné poriadky sú zverejnené na stránke: www.po-kraj.sk – samospráva – Úrad – odbory úradu PSK – odbor dopravy – cestovné poriadky – autobusová doprava – aktuálne platné cestovné poriadky – dopravca a na stránkach zmluvných dopravcov: www.buskarpaty.sk, www.sad-po.sk, www.sadpp.sk, www.sahde.sk.

Úplné informácie o poskytovaných službách v pravidelnej verejnej autobusovej doprave je možné získať aj na stránke: www.cp.sk

Požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať do 15.8.2020 na PSK, odbor dopravy prostredníctvom obce Pečovská Nová Ves.