Oznam – poplatok za uloženie odpadu na skládku v roku 2019